Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CP6 Programme Contract for Structures and Property LNW So
Cyhoeddwyd gan: Network Rail Infrastructure Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Property and structures renewals works in LNW North/South.

Contract award notice – utilities

Directive 2014/25/EU - Utility Directive

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Network Rail Infrastructure Ltd

2904587

1 Eversholt Street

London

NW1 2DN

UK

Telephone: +44 1908781000

E-mail: julie.phythian@networkrail.co.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: www.networkrail.co.uk

I.6) Main activity

Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

CP6 Programme Contract for Structures and Property LNW So

II.1.2) Main CPV code

60000000

 

II.1.3) Type of contract

Works

II.1.4) Short description

Property and structures renewals works.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK

II.2.4) Description of the procurement

Property and structures renewals works in LNW North/South.

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union

Justification for selected award procedure:

The procurement falls outside the scope of application of the Directive

Explanation

The tenderers were selected on the basis of using the “Railway Industry Selection Qualification System" (RISQS).

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: No

Section V: Award of contract

Title: CP6 Programme Agreement for Property and Structures

A contract/lot is awarded: Yes

V.2 Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract

13/12/2018

V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Network Rail Infrastructure Ltd

1, Eversholt Street,

London

NW1 2DN

UK

VI.5) Date of dispatch of this notice

08/01/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: julie.phythian@networkrail.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru