Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.0944 - Tender for the supply of Workflow Optimization Service for GP Practices
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 04/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board require a contract to supply a workflow optimization service to GP clusters within the trust.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on a 70% quality and 30% cost basis as detailed in the Information for Bidders document. Please note the tender closing date, also the time which is always midday, late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_40739
ITT:
This can be accessed via:
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
Please direct all queries and questions through the messaging function of Bravo
NOTE: The authority is using etenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Local Procurement Services , Alder House, St Asaph Business Park ,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Sarah Morris

+44 1745366809


http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

T.0944 - Tender for the supply of Workflow Optimization Service for GP Practices

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board require a contract to supply a workflow optimization service to GP clusters within the trust.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on a 70% quality and 30% cost basis as detailed in the Information for Bidders document. Please note the tender closing date, also the time which is always midday, late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_40739

ITT:

This can be accessed via:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

Please direct all queries and questions through the messaging function of Bravo

NOTE: The authority is using etenderwales to carry out this procurement process

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=88587

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
85000000 Health and social work services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.0944

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:88587)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 01 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN280364: T.0944 - Tender for the supply of Workflow Optimization Service for GP Practices
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 04/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership
MAR288559: T.0944 - Tender for the supply of Workflow Optimization Service for GP Practices
Dyddiad Cyhoeddi: 21/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership

Copyright © GwerthwchiGymru