Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and addi
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 25/01/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Name of Service: Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and additional needs.
Purpose of the Service: Through ‘Families First’ funding to provide short term support for families with children with disabilities and/or additional needs.
Term: From now to 31/03/20 initially.
Where: Wrexham County Borough
Guide price: Maximum £10,000 per annum.
To Provide: Wrexham CBC wishes to procure a small group respite service for children / young people with disabilities and additional needs who are referred to the monthly WCBC Disability Respite and Childcare Panel due to the family undergoing a particular period of high stress, trauma or difficulty.
Deliverables: To work closely with Wrexham Council and partners, with the aim of providing a safe, stimulating and friendly environment in suitable premises in which children with disabilities and /or additional needs can enjoy social and play activities and make new friends. To provide short term respite for families.
Management: Management costs for this contract must not exceed 10% of the value. All Families First contracts will expect the contract holder to use Results Based Accountability to monitor the contract (see Service Principles, Requirements and Monitoring)
Documentation: Applicants should read carefully all the following attached documents:
1. Contract Terms and Conditions
2. Invitation for Expressions of Interest
3. Service Principles, Requirements and Monitoring
4. Respite Application Form
5. Employer Pledge
6. Community Benefits
7. Pre-qualification Questionnaire (PQQ)
8. Families First Guidance
How to Apply:
Please complete the Respite Application Form, the Employer Pledger, the Community Benefits Statement and the PQQ . The deadline for submissions is 12 noon on Friday January 25th 2019. The completed application form should be sent to Julia Curtis on Julia.curtis@wrexham.gov.uk and marked 'TENDER APPLICATION - PROC-17-26'. Any enquiries should be addressed to Julia either by email or on 01978 292784.
Please note – the Employer Pledger, the Community Benefits Statement and PQQ only need to be completed if your organisation does not currently have a contract with WCBC Children’s Social Services Department.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Julia Curtis

+44 1978292798

julia.curtis@wrexham.gov.uk


www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and addi

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Name of Service: Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and additional needs.

Purpose of the Service: Through ‘Families First’ funding to provide short term support for families with children with disabilities and/or additional needs.

Term: From now to 31/03/20 initially.

Where: Wrexham County Borough

Guide price: Maximum £10,000 per annum.

To Provide: Wrexham CBC wishes to procure a small group respite service for children / young people with disabilities and additional needs who are referred to the monthly WCBC Disability Respite and Childcare Panel due to the family undergoing a particular period of high stress, trauma or difficulty.

Deliverables: To work closely with Wrexham Council and partners, with the aim of providing a safe, stimulating and friendly environment in suitable premises in which children with disabilities and /or additional needs can enjoy social and play activities and make new friends. To provide short term respite for families.

Management: Management costs for this contract must not exceed 10% of the value. All Families First contracts will expect the contract holder to use Results Based Accountability to monitor the contract (see Service Principles, Requirements and Monitoring)

Documentation: Applicants should read carefully all the following attached documents:

1. Contract Terms and Conditions

2. Invitation for Expressions of Interest

3. Service Principles, Requirements and Monitoring

4. Respite Application Form

5. Employer Pledge

6. Community Benefits

7. Pre-qualification Questionnaire (PQQ)

8. Families First Guidance

How to Apply:

Please complete the Respite Application Form, the Employer Pledger, the Community Benefits Statement and the PQQ . The deadline for submissions is 12 noon on Friday January 25th 2019. The completed application form should be sent to Julia Curtis on Julia.curtis@wrexham.gov.uk and marked 'TENDER APPLICATION - PROC-17-26'. Any enquiries should be addressed to Julia either by email or on 01978 292784.

Please note – the Employer Pledger, the Community Benefits Statement and PQQ only need to be completed if your organisation does not currently have a contract with WCBC Children’s Social Services Department.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88824.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85300000 Social work and related services
85311300 Welfare services for children and young people
85312120 Daycare services for handicapped children and young people
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc-17-26

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 01 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 02 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:88824)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

1. Contract Terms and Conditions
2. Invitation for Expressions of Interest
3. Service principles requirements and monitoring schedule
4. Respite application form
5. Employer Pledge
6. Community Benefits
6. PQQ
8 Families First Programme Guidance

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 01 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: julia.curtis@wrexham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312120Daycare services for handicapped children and young peopleSocial work services without accommodation
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85311300Welfare services for children and young peopleSocial work services with accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN280370: Provision of Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and addi
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/19
Dyddiad Cau: 25/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council
FEB285352: Provision of Small Group Respite for Children and Young People in Wrexham with disabilities and addi
Dyddiad Cyhoeddi: 22/02/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/01/19 1. Contract Terms and Conditions Contract Terms and Conditions416.00 KB5
11/01/19 2. Invitation for Expressions of Interest Invitation to Tender18.43 KB4
11/01/19 3. Service principles requirements and monitoring schedule Service Principles and Monitoring Schedule60.00 KB3
11/01/19 4. Respite application form Respite Application Form62.81 KB5
11/01/19 5. Employer Pledge Employer Pledge64.32 KB3
11/01/19 6. Community Benefits Community Benefits68.66 KB3
11/01/19 6. PQQ Pre-Qualificaton Questionnaire33.41 KB3
11/01/19 8 Families First Programme Guidance Families First Programme Guidance714.71 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru