Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Financial Leasing Services and Contract Hire of Vehicles
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/07/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: National Procurement Service is seeking to appoint a number of suppliers to a framework or contract to provide financial leasing services and Contract Hire to the Welsh Public Sector.

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Jackie Kay

+44 3000625463

npsfleet@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector organisation in Wales. The current list of organisations signed up to using the National Procurement Service can be found at http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en This list may be subject to change if further organisations sign up to use the NPS or if any of these organisations are replaced during the life of the agreement. In addition, the agreement will be available for use by All Schools and Town and Community Councils within the City and County Boundaries of Wales. Further details on the organisations who can use the Agreement will be included in the OJEU Notice

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Financial Leasing Services and Contract Hire of Vehicles

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

All of Wales

UKL

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

National Procurement Service is seeking to appoint a number of suppliers to a framework or contract to provide financial leasing services and Contract Hire to the Welsh Public Sector.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=30023.


Ie

II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

66114000
34115200
34120000
34114210
34114300
34130000
34140000
34143000
34144200
34144000
34144210
34144212
34144400
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510
34144511
34144512
34144700
34144760
34144900
34210000
34211000
50111100
50111110

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  02 - 11 - 2015

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

This requirement is for Financial leasing and Contract Hire of vehicles. Further information will be provided once an OJEU notice is placed.

It is anticipated that the OJEU notice will be published in the Autumn of 2015.

Full details, including how to formally register and express an interest in tendering via the etenderwales portal, will be included in the OJEU Notice.

(WA Ref:30023)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  16 - 07 - 2015

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

I)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael gwybodaeth bellachNational Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Jackie Kay

+44 3007900170

npsfleet@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: npsfleet@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34211000Bus bodies, ambulance bodies and vehicle bodies for goods vehiclesVehicle bodies
34144900Electric vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
66114000Financial leasing servicesBanking services
34144210Firefighting vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144440Gritter vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34140000Heavy-duty motor vehiclesMotor vehicles
34144760Mobile library vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34120000Motor vehicles for the transport of 10 or more personsMotor vehicles
34115200Motor vehicles for the transport of fewer than 10 personsOther passenger cars
34130000Motor vehicles for the transport of goodsMotor vehicles
34114210Prisoner-transport vehiclesSpecialist vehicles
34144511Refuse-collection vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144512Refuse-compaction vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144400Road-maintenance vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144430Road-sweeping vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144000Special-purpose motor vehiclesHeavy-duty motor vehicles
34144450Sprinkler vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144431Suction-sweeper vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144700Utility vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34210000Vehicle bodiesVehicle bodies, trailers or semi-trailers
50111100Vehicle-fleet management servicesFleet management, repair and maintenance services
50111110Vehicle-fleet-support servicesFleet management, repair and maintenance services
34144510Vehicles for refuseSpecial-purpose motor vehicles
34144500Vehicles for refuse and sewageSpecial-purpose motor vehicles
34144200Vehicles for the emergency servicesSpecial-purpose motor vehicles
34144212Water-tender vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34114300Welfare vehiclesSpecialist vehicles
34143000Winter-maintenance vehiclesHeavy-duty motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru