Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LEGIONELLA PREVENTION AND MAINTENANCE - ROUTINE INSPECTION, CLEANING AND DISINFECTION
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 06/08/21
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The term of the contract is 3 years and the work includes the following:
3-monthly cleaning of Shower/Spray Heads and Drinking Fountains,
3-monthly flushing of Calorifiers,
3-monthly flushing of Pressure Expansion Vessels,
6-monthly water temperature logging of Cold Water Storage Tanks,
Annual inspections of Cold Water Storage Tanks,
Annual Cleaning & Disinfection of Cold Water Storage Tanks,
Annual Cleaning of Combination Tanks,
Annual cleaning of Thermostatic Mixing Valves,
Annual Sample to be taken to lab for testing,
Annual auditing of Risk Assessments,
Risk Assessments to Buildings.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Property Section, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Adrian Williams

+44 1248752249

awxht@ynysmon.gov.uk

www.anglesey.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Isle of Anglesey County Council

Property Section, Council Offices,

LLANGEFNI

LL77 7TW

UK

Adrian Williams

+44 1248752249

awxht@ynysmon.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

LEGIONELLA PREVENTION AND MAINTENANCE - ROUTINE INSPECTION, CLEANING AND DISINFECTION

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The term of the contract is 3 years and the work includes the following:

3-monthly cleaning of Shower/Spray Heads and Drinking Fountains,

3-monthly flushing of Calorifiers,

3-monthly flushing of Pressure Expansion Vessels,

6-monthly water temperature logging of Cold Water Storage Tanks,

Annual inspections of Cold Water Storage Tanks,

Annual Cleaning & Disinfection of Cold Water Storage Tanks,

Annual Cleaning of Combination Tanks,

Annual cleaning of Thermostatic Mixing Valves,

Annual Sample to be taken to lab for testing,

Annual auditing of Risk Assessments,

Risk Assessments to Buildings.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112558.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

50000000 Repair and maintenance services
50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Approximately 100 buildings are included in this contract, varying in size from public toilets to secondary schools.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see additional documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 08 - 2021  Amser   10:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   20 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112558)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Invitation to Tender 20.07.2021
Gwahoddiad i Dendr Cymraeg 20.07.2021
Qualification Questionnaire 20.07.2021
Holiadur Cymhwyster 20.07.2021
Technical & Commercial Questionnaire 20.07.2021
Holiadur Technegol & Masnachol 20.07.2021
Legionella Specification 20.07.2021
Legionella specification spreadsheet 20.07.2021
Data-Processing Agreement 20.07.2021
Certificate of Non Collusion 20.07.2021
Certificate as to Insurance 20.07.2021

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: awxht@ynysmon.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: awxht@ynysmon.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50500000Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machineryRepair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/07/21Invitation to Tender 20.07.2021Invitation to Tender 20.07.2021134.03 KB13
20/07/21Gwahoddiad i Dendr Cymraeg 20.07.2021Gwahoddiad i Dendr Cymraeg 20.07.2021157.82 KB9
20/07/21Qualification Questionnaire 20.07.2021Qualification Questionnaire 20.07.2021126.89 KB10
20/07/21Holiadur Cymhwyster 20.07.2021Holiadur Cymhwyster 20.07.2021128.14 KB9
20/07/21Technical & Commercial Questionnaire 20.07.2021Technical & Commercial Questionnaire 20.07.2021107.87 KB10
20/07/21Holiadur Technegol & Masnachol 20.07.2021Holiadur Technegol & Masnachol 20.07.2021108.39 KB9
20/07/21Legionella Specification 20.07.2021Legionella Specification 20.07.2021180.28 KB10
20/07/21Legionella specification spreadsheet 20.07.2021Legionella specification spreadsheet 20.07.2021103.70 KB11
20/07/21Data-Processing Agreement 20.07.2021Data-Processing Agreement 20.07.202130.05 KB10
20/07/21Certificate of Non Collusion 20.07.2021Certificate of Non Collusion 20.07.202113.68 KB10
20/07/21Certificate as to Insurance 20.07.2021Certificate as to Insurance 20.07.202114.49 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru