Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BATCH 1: Boiler House Renewal Works
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: JCT Design and Build Contract (DB), 2016 Edition.
The design, supply and installation of all replacement boiler plant, including all associated pipework, fittings and controls to product an effective, fully operational and controllable heating system at three separate schools

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK

John Dutton

+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BATCH 1: Boiler House Renewal Works

2.2

Disgrifiad o'r contract

JCT Design and Build Contract (DB), 2016 Edition.

The design, supply and installation of all replacement boiler plant, including all associated pipework, fittings and controls to product an effective, fully operational and controllable heating system at three separate schools

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45331110 Boiler installation work
45351000 Mechanical engineering installation works
51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
51120000 Installation services of mechanical equipment
71314310 Heating engineering services for buildings
71333000 Mechanical engineering services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Narbeths Mechanical Services

49 Main Avenue, Brackla Industrial Estate,

Bridgend

CF312AZ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 06 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:112571)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45331110Boiler installation workHeating, ventilation and air-conditioning installation work
71314310Heating engineering services for buildingsEnergy and related services
51100000Installation services of electrical and mechanical equipmentInstallation services (except software)
51120000Installation services of mechanical equipmentInstallation services of electrical and mechanical equipment
45351000Mechanical engineering installation worksMechanical installations
71333000Mechanical engineering servicesMiscellaneous engineering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Casnewydd
Caerdydd
Bro Morgannwg
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Pen-y-Bont ar Ogwr
Nedd Port Talbot
Abertawe

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY363580: BATCH 1: Boiler House Renewal Works
Dyddiad Cyhoeddi: 10/05/21
Dyddiad Cau: 07/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Vale of Glamorgan Council
JUL367060: BATCH 1: Boiler House Renewal Works
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Vale of Glamorgan Council

Copyright © GwerthwchiGymru