Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Installation of Student Accommodation Kitchens
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau: 25/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of this process is to appoint a contractor to complete supply and fit refurbishment work to kitchens within the student halls of residence.
• Companies who are only able to provide a supply only service are still invited to submit a response, but will be required to provide a recommended 3rd party fitter with costings provided.
There is a total of 35 kitchens to be refurbished on the Carmarthen Campus, SA31 3EP.
UWTSD will require at least 8 kitchens to be refurbished during the period of 10th July 2021 - 20th September 2021.
The Timescales with regards to all other refurbishments are to be agreed with the successful Contractor. This contract might be awarded to more than 1 contractor.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies

+44 1267676767


http://www.tsd.ac.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK


+44 1267676767


http://www.tsd.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK


+44 1267676767


http://www.tsd.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply & Installation of Student Accommodation Kitchens

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The purpose of this process is to appoint a contractor to complete supply and fit refurbishment work to kitchens within the student halls of residence.

• Companies who are only able to provide a supply only service are still invited to submit a response, but will be required to provide a recommended 3rd party fitter with costings provided.

There is a total of 35 kitchens to be refurbished on the Carmarthen Campus, SA31 3EP.

UWTSD will require at least 8 kitchens to be refurbished during the period of 10th July 2021 - 20th September 2021.

The Timescales with regards to all other refurbishments are to be agreed with the successful Contractor. This contract might be awarded to more than 1 contractor.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111301.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39141400 Fitted kitchens
45421151 Installation of fitted kitchens
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

UWTSD2021/151

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 06 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111301)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

UWTSD2021.151. Document 1 - Instructions
UWTSD2021.151. Document 2 - Tender Specification
UWTSD2021.151. Document 3 - Terms and Conditions
UWTSD2021.151 Pricing Schedule

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
17/06/21 16:19ADDED FILE: Clarification letter

Clarification letter
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39141400Fitted kitchensKitchen furniture and equipment
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
09/06/21UWTSD2021.151. Document 1 - InstructionsUWTSD2021.151. Document 1 - Instructions208.72 KB17
09/06/21UWTSD2021.151. Document 2 - Tender SpecificationUWTSD2021.151. Document 2 - Tender Specification11.33 MB24
09/06/21UWTSD2021.151. Document 3 - Terms and ConditionsUWTSD2021.151. Document 3 - Terms and Conditions202.04 KB15
09/06/21UWTSD2021.151 Pricing ScheduleUWTSD2021.151 Pricing Schedule105.03 KB15
17/06/21Clarification letterClarification letter55.08 KB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru