Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Land Agency Services
Cyhoeddwyd gan: Dwr Cymru Cyfyngedig
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 29/07/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Land Agency services to include the negotiation of compensation under the Water Industry Act 1991 and other relevant legislation.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Dwr Cymru Cyfyngedig Welsh Water

Procurement Department, Linea, Fortran Road, St Mellons,

Cardiff

CF3 0LT

UK

Mark Tovey

+44 1633963060


http://https://dwrcymru-welshwater.bravosolution.co.uk/web/login.html
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Dwr Cymru Cyfyngedig

Linea, Fortran Road, St Mellons,

Cardiff

CF3 0LT

UK


+44 1633963060


http://https://dwrcymru-welshwater.bravosolution.co.uk/web/login.html

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Dwr Cymru Cyfyngedig

Linea, Fortran Road, St Mellons,

Cardiff

CF3 0LT

UK


+44 1633963060


http://https://dwrcymru-welshwater.bravosolution.co.uk/web/login.html

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Land Agency Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Land Agency services to include the negotiation of compensation under the Water Industry Act 1991 and other relevant legislation.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111319.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

70300000 Real estate agency services on a fee or contract basis
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Lot 1 - North Wales (approximately £50,000 per year spend)

Lot 2 - South East Wales(approximately £50,000 per year spend)

Lot 3 - South West Wales (approximately £50,000 per year spend)

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

The Applicant’s annual turnover is equal to, or more than £100,000 for each Lot

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam - Rhaid i ymgeiswyr basio gweithdrefn ddewis yn gyntaf cyn cael eu gwahodd i dendro neu negodi.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

DCWW/1349/2021

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     29 - 07 - 2021  Amser   17:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   09 - 08 - 2021

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Details of this tender exercise and information on how to access documents can be found at

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/012505-2021

(WA Ref:111319)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
70300000Real estate agency services on a fee or contract basisReal estate services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru