Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Stoc+ Data Collection
Cyhoeddwyd gan: Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/21
Dyddiad Cau: 21/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: HCC requires a supplier who can provide:
1. Data collection for a pre-defined set of questions to farmers in order to support the HCC Stoc+ Cost Benefit Analysis project. Answers are required to approximately 300 questions that relate to sheep and beef production KPIs, to livestock health interventions and to costs. Details of these questions are available on request.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

Hybu Cig Cymru, Ty Rheidol, Parc Merlin,

Aberystwyth

SY23 3FF

UK

Bryan Regan

+44 1970625050

bregan@hybucig.cymru

www.hybucig.cymru
www.meatpromotion.wales/en/about/procurement/new-opportunities

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

PO Box 176,

Aberystwyth

SY23 2YA

UK


+44 1970625050

requests@hybucig.cymru

www.meatpromotion.wales/en/about/procurement/new-opportunities

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

PO Box 176,

Aberystwyth

SY23 2YA

UK


+44 1970625050

requests@hybucig.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Stoc+ Data Collection

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

HCC requires a supplier who can provide:

1. Data collection for a pre-defined set of questions to farmers in order to support the HCC Stoc+ Cost Benefit Analysis project. Answers are required to approximately 300 questions that relate to sheep and beef production KPIs, to livestock health interventions and to costs. Details of these questions are available on request.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=111364.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72314000 Data collection and collation services
77110000 Services incidental to agricultural production
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£50,000 - £60,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     21 - 06 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:111364)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: bregan@hybucig.cymru
Cyswllt Gweinyddol: requests@hybucig.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: requests@hybucig.cymru

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72314000Data collection and collation servicesData-processing services
77110000Services incidental to agricultural productionAgricultural services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru