Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Recruitment Services Framework for Permanent and Fixed Term Resources
Cyhoeddwyd gan: Future Cities Catapult Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Future Cities Catapult Ltd has decided to cancel the tender procedure for the above project. Since starting the tender procedure the organisation has agreed to merge with another organisation which is expected to alter the overall size and scope of the requirements of the framework. Therefore the award of all lots listed in the original Contract Notice (listed below for reference) has been cancelled.

Lot 1: General and Business Services;

Lot 2: Procurement, Commercial and Legal;

Lot 3: HR;

Lot 4: ICT and Support;

Lot 5: Communications and Marketing, PR and Events Manager;

Lot 6: Finance;

Lot 7: Facilities and Venue Manager;

Lot 8: Research;

Lot 9: Content Creation;

Lot 10: Account Management;

Lot 11: Digital Technology;

Lot 12: Project Management;

Lot 13: Built Environment;

Lot 14: User Research and Design.

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Future Cities Catapult Ltd

1 Sekforde Street

London

EC1R 0BE

UK

Contact person: Mr Nathan Whittaker

E-mail: procurement@futurecities.catapult.org.uk

NUTS: UKI

Internet address(es)

Main address: https://futurecities.catapult.org.uk

Address of the buyer profile: https://futurecities.catapult.org.uk

I.4) Type of the contracting authority

Other: Partially publicly funded through another Contracting Authority

I.5) Main activity

Other: Innovation and technology

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Recruitment Services Framework for Permanent and Fixed Term Resources

Reference number: DN350633

II.1.2) Main CPV code

79620000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

Future Cities Catapult Ltd has decided to cancel the tender procedure for the above project. Since starting the tender procedure the organisation has agreed to merge with another organisation which is expected to alter the overall size and scope of the requirements of the framework. Therefore the award of all lots listed in the original Contract Notice (listed below for reference) has been cancelled.

Lot 1: General and Business Services;

Lot 2: Procurement, Commercial and Legal;

Lot 3: HR;

Lot 4: ICT and Support;

Lot 5: Communications and Marketing, PR and Events Manager;

Lot 6: Finance;

Lot 7: Facilities and Venue Manager;

Lot 8: Research;

Lot 9: Content Creation;

Lot 10: Account Management;

Lot 11: Digital Technology;

Lot 12: Project Management;

Lot 13: Built Environment;

Lot 14: User Research and Design.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKI

II.2.4) Description of the procurement

Future Cities Catapult Ltd has decided to cancel the tender procedure for the above project. Since starting the tender procedure the organisation has agreed to merge with another organisation which is expected to alter the overall size and scope of the requirements of the framework. Therefore the award of all lots listed in the original Contract Notice (listed below for reference) has been cancelled.

Lot 1: General and Business Services;

Lot 2: Procurement, Commercial and Legal;

Lot 3: HR;

Lot 4: ICT and Support;

Lot 5: Communications and Marketing, PR and Events Manager;

Lot 6: Finance;

Lot 7: Facilities and Venue Manager;

Lot 8: Research;

Lot 9: Content Creation;

Lot 10: Account Management;

Lot 11: Digital Technology;

Lot 12: Project Management;

Lot 13: Built Environment;

Lot 14: User Research and Design.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2018/S 127-289543

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Future Cities Catapult Ltd

London

UK

VI.5) Date of dispatch of this notice

11/03/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@futurecities.catapult.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79620000Supply services of personnel including temporary staffRecruitment services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru