Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: IRM17/2334 Repair/Overhaul of Various Engines
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)

DSG Telford, Telford

Shropshire

TF2 8JT

UK

Naomi Yale

Eve Doran

+44 1952967214

naomi.yale@babcockinterantional.com


www.babcockinternational.com


I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

IRM17/2334 Repair/Overhaul of Various Engines

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

1

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Telford and Wrekin


UKG21

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles. A 2 year enabling contract for The repair/overhaul of various engines and associated ancillaries as fitted to a number of different vehicle fleets. There will also be the provision for 5 one year options should this be required and subject to satisfactory supplier performance

II.1.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

50116000

II.2)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

II.2.1)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

  34 100 000     GBP      

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o weithdrefn

IV.1.1)

Math o weithdrefn

IV.2)

Meini prawf dyfarnu

IV.2.1)

Meini prawf dyfarnu

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

IV.2.2)

Defnyddiwyd arwerthiant electronig

Na

IV0.3)

Gwybodaeth weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod ffeil a roddwyd gan yr awdurdod contractio

IRM17/2334

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract


2017/S 212-441529   02 - 11 - 2017

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6081

Lot 1: Various Engines for PMVP

1

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  08 - 08 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

2

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


LH Group Services Ltd

Howard House Graycar Business Park, Barton Under Needwood

Burton Upon Trent

DE13 8EN

UK

DGers@Wabtec.com

+44 1283722600


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  900 000   GBP  
  990 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6082

Lot 2: The Repair/Overhaul of Various ATP VST Engines

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  08 - 08 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

3

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Cummins UK Distribution Ltd

Rutherford Drive, Park Farm Industrial Estate

Wellingborough

NN8 6AN

UK

andy.g.packwood@cummins.com

+44 1933334118


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  9 012 000   GBP  
  9 900 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6084

Lot 4: The Repair/Overhaul of Various OSVP Engines

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  08 - 08 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

3

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Carwood Motor Units Ltd

Herald Way, Binley

Coventry

CV3 2RQ

UK

2334@carwood.orgV.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  1 000 000   GBP  
  1 100 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6085

Lot 5: The Repair/Overhaul of Various Engines

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  08 - 08 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

3

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Mitchell Diesel Ltd

Fulwood Road South, Sutton in Ashfield

Nottinghamshire

NG17 2JZ

UK

tony.golland@mitchells.co.uk

+44 1623550550


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  3 010 000   GBP  
  3 300 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6086

Lot 5: The Repair/Overhaul of Various Husky Engines

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  08 - 08 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

1

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Finning UK Ltd

Watling Street

Cannock

WS11 8LL

UK

mchallinor@finning.com

+44 1543461956


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  400 000   GBP  
  480 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

IRM18/6087

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  07 - 12 - 2018

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

2

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

0

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Caterpillar Shrewsbury Ltd


Shrewsbury


UK

hulme_jason@cat.com

+44 1743212149


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  16 700 000   GBP  
  18 370 000   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

A yw'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd cymunedol?

NaVI.2)

Gwybodaeth Ychwanegol

The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU:- This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-201938-DCB-14278011

VI.3)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.3.1)

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau apelio


No UK body for appeals or mediation


Telford


UK

naomi.yale@babcockinternational.com

+44 1952967214


Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu


Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)


Telford


UK

naomi.yale@babcockinternational.com

+44 1952967214


VI.3.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.3.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)


Telford

TF2 8JT

UK
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  08 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50116000Maintenance and repair services related to specific parts of vehiclesRepair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru