Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Hydrogen Storage Cylinders
Cyhoeddwyd gan: University of South Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau: 25/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The University of South Wales requires a new gaseous hydrogen storage cylinder(s) for stationary buffer storage use. These storage cylinders are to be integrated with the existing Hydrogen system at the University’s Hydrogen R&D Centre at Baglan, Port Talbot, UK.
Once installed, this equipment will enable development of further operation and experimentation as part of the ERDF funded FLEXIS project in support of the project aims of Work Package 5 (Hydrogen Energy Storage Systems), as well as providing a basis for further R&D collaborative activity, leading to industrial deployment of the hydrogen energy technology.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of South Wales

Procurement, Procurement Officer, University of South Wales, Finance Dept, Llantwit Road,

Pontypridd

CF37 1DL

UK

Tina Struebig

+44 1443482383

procurement@southwales.ac.uk

+44 1443482384

www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply of Hydrogen Storage Cylinders

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The University of South Wales requires a new gaseous hydrogen storage cylinder(s) for stationary buffer storage use. These storage cylinders are to be integrated with the existing Hydrogen system at the University’s Hydrogen R&D Centre at Baglan, Port Talbot, UK.

Once installed, this equipment will enable development of further operation and experimentation as part of the ERDF funded FLEXIS project in support of the project aims of Work Package 5 (Hydrogen Energy Storage Systems), as well as providing a basis for further R&D collaborative activity, leading to industrial deployment of the hydrogen energy technology.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=90648.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

24000000 Chemical products
24100000 Gases
24110000 Industrial gases
24111000 Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
24111600 Hydrogen
42000000 Industrial machinery
42900000 Miscellaneous general and special-purpose machinery
42990000 Miscellaneous special-purpose machinery
42993000 Chemical industry machinery
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Vessel(s) are for containment of Hydrogen gas under the following conditions:

Normal Working Pressure = 410 bar (g)

Maximum Working Pressure = 450 bar (g)

Test Pressure = To be specified by manufacturer (In accordance with the requirements of the European Pressure Equipment Directive, a hydraulic test pressure of at least 650bar (g) would be required)

Minimum temperature = -40 degC (Typical winter ambient minimum -20 degC)

Maximum temperature = +65 degC (Typical summer ambient maximum +32 degC)

Total Volume (interior) 500 litre (minimum) 700 litre (maximum)

Delivery & Installation

Delivery to University of South Wales, Hydrogen Centre, Baglan Energy Park, Port Talbot SA12 7AX, UK.

Additionally, full maintenance and operating instructions and installation guidance are to be provided

Additional Information

1. This storage can be made up of a single cylinder or smaller individual cylinders. If the multiple cylinder option is preferred, the quotation will also need to include individual cylinders which will need to be manifolded to a single connection point and mounted on to a secure frame.

2. All materials to be specified by the supplier

3. Any mounting blocks and fixings are to be provided by the supplier

4. Supplier to confirm the details of the available end connection(s)

5. Cylinder(s) to be approved in accordance with the European Pressure Equipment Directive (PED)

6. Inside of the vessel(s) to be free from contaminants and free from moisture

7. Supplier to state any dimensional change over the pressure range

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Interested parties must be capable of delivering the requirements as per the specification detailed in the document.

Certification of components, operation and installation guidance must also be provided as per the additional information required in the document.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

1589

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Tenders must be e mailed to procurement@southwales.ac.uk marked only as Tender No.1589 - Supply of Hydrogen Storage Cylinders so as to be received no later than 12 noon,Monday 25th March 2019.

Late submissions will not be accepted.

Your submission must include:

Specification

Costings

Certification of components

Operating instructions

Installation guidance

Plus any other relevant information.

Any queries should be addressed via the Q & A function of this notice on Sell2Wales.

Your tender submission will be evaluated as per the Tender Evaluation document attached to this notice.

(WA Ref:90648)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: FLEXIS C80835

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Tender - Standard Conditions of Contract (2) (2)
Acceptance of tender
Conditions of Tender
Specification for Hydrogen Storage
Copy of Tender Evaluation Criteria-Hydrogen Storage1

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@southwales.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42993000Chemical industry machineryMiscellaneous special-purpose machinery
24000000Chemical productsMaterials and Products
24100000GasesChemical products
24111600HydrogenHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
24111000Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygenIndustrial gases
24110000Industrial gasesGases
42000000Industrial machineryTechnology and Equipment
42900000Miscellaneous general and special-purpose machineryIndustrial machinery
42990000Miscellaneous special-purpose machineryMiscellaneous general and special-purpose machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/03/19 Tender - Standard Conditions of Contract (2) (2) Tender - Standard Conditions of Contract20.27 KB2
14/03/19 Acceptance of tender Acceptance of Tender13.08 KB1
14/03/19 Conditions of Tender Conditions of Tender document16.02 KB1
14/03/19 Specification for Hydrogen Storage Specification document55.72 KB7
14/03/19 Copy of Tender Evaluation Criteria-Hydrogen Storage1 Evaluation Criteria37.72 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru