Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Erection of Scaffolding - Reactive Basis
Cyhoeddwyd gan: ClwydAlyn Housing
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Clwyd Alyn Housing Association are considering procurement of scaffolding services for reactive maintenance to its 6000 homes in North Wales.
The opportunity may be lotted in geographic counties. It is estimated there will be around 100 works orders per year. Attendance would be required within 3 days of order, with a provision for emergency works as required.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Clwyd Alyn Housing Association

72 Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 OJD

UK

Reactive & Voids

+44 08001835757


http://www.pennafgroup.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Clwyd Alyn Housing Association

72 Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 OJD

UK


+44 08001835757


http://www.pennafgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply & Erection of Scaffolding - Reactive Basis

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Clwyd Alyn Housing Association are considering procurement of scaffolding services for reactive maintenance to its 6000 homes in North Wales.

The opportunity may be lotted in geographic counties. It is estimated there will be around 100 works orders per year. Attendance would be required within 3 days of order, with a provision for emergency works as required.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=90685.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44212310 Scaffolding
44212317 Scaffolding structures
45262100 Scaffolding work
45262110 Scaffolding dismantling work
45262120 Scaffolding erection work
1011 Isle of Anglesey
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Con042

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 04 - 2019

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

It is expected this PIN will close 29th March 2019

(WA Ref:90685)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44212310ScaffoldingStructural products and parts except prefabricated buildings
45262110Scaffolding dismantling workSpecial trade construction works other than roof works
45262120Scaffolding erection workSpecial trade construction works other than roof works
44212317Scaffolding structuresStructural products and parts except prefabricated buildings
45262100Scaffolding workSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1024Powys
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR287749: Supply & Erection of Scaffolding - Reactive Basis
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: ClwydAlyn Housing
APR292492: Provision of Adhoc Scaffolding
Dyddiad Cyhoeddi: 23/04/19
Dyddiad Cau: 30/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: ClwydAlyn Housing

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru