Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Lone Worker Safety System Tender - Expression of Interest
Cyhoeddwyd gan: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This is a contract award notice. Bidders have been notified as to the outcome on the 28th February 2019.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Morfa Gele - Cae Eithin, North Wales Business Park,

Abergele

LL22 8LJ

UK

Sandra Lee - Company Secretary

+44 3001240040

procurement@cartreficonwy.org

http://www.cartreficonwy.org

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Lone Worker Safety System Tender - Expression of Interest

2.2

Disgrifiad o'r contract

This is a contract award notice. Bidders have been notified as to the outcome on the 28th February 2019.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Soloprotect Ltd

Suzy Lamplugh House, Vantage Park,

Sheffield

S9 1RG

UK
www.soloprotect.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  28 - 02 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

Bidders have already been notified as to the outcome of this tender on the 28th February 2019.

(WA Ref:90687)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@cartreficonwy.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV274031: Lone Worker Safety System Tender - Expression of Interest
Dyddiad Cyhoeddi: 13/11/18
Dyddiad Cau: 30/11/18
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
MAR287750: Lone Worker Safety System Tender - Expression of Interest
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Copyright © GwerthwchiGymru