Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Roofing, Adaptations, Landscaping and Fencing Framework
Cyhoeddwyd gan: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome in 2016

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Property Services, Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park,

Abergele

LL22 8LJ

UK

Ed McSweeney

+44 1745335563


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Roofing, Adaptations, Landscaping and Fencing Framework

2.2

Disgrifiad o'r contract

This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome in 2016

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45261900 Roof repair and maintenance work
45261910 Roof repair
45342000 Erection of fencing
77314000 Grounds maintenance services
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Wates

Quinton Business Park ,

Birmingham

B32 1AF

UK
www.wates.co.uk
Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST1 5SH

UK
www.novussolutions.co.uk
Achnashean Fencing Ltd T/A North Wales Fencing Co.

Achnashean Fencing Ltd, Cefn Coed ,

Bangor

LL57 4BG

UK
www.nwfencingco.com
Nwps Construction Ltd

Cambrian Business Park, Marsh Road,

Rhyl

LL18 2AD

UK
Jesse Williams & Son ( Builders ) Ltd

18 Bryn Seiri Road, Gyffin North Wales,

Conwy

LL32 8NR

UK
Rubber Roofing & Joinery

Unit 4 Mercury Ind Est,

Kinmel Bay

LL185JZ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  10 - 02 - 2016

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

This is a housekeeping exercise. Bidders have been notified as to the outcome in 2016

(WA Ref:90691)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas
45261910Roof repairErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT108896: Roofing, Adaptations, Landscaping and Fencing Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 30/10/15
Dyddiad Cau: 11/12/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig
MAR287752: Roofing, Adaptations, Landscaping and Fencing Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cartrefi Conwy Cyfyngedig

Copyright © GwerthwchiGymru