Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mid Wales Stone Purchase
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Contract award notice - incomplete procedure
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.
tonnes of Crusher Run aggregate.
CPV: 14210000, 14210000, 14210000, 14210000, 14210000, 14210000.

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Telephone: +44 3000653000

E-mail: peter.lees@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://naturalresourceswales.gov.uk

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Mid Wales Stone Purchase

Reference number: 40133

II.1.2) Main CPV code

14210000

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Tarenig South

II.2.2) Additional CPV code(s)

14210000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Please see specification for Map reference

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 2

II.2.1) Title

Tarenig West

II.2.2) Additional CPV code(s)

14210000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Please see ITT

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 3

II.2.1) Title

Hafren

II.2.2) Additional CPV code(s)

14210000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Please see ITT

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 4

II.2.1) Title

Radnor

II.2.2) Additional CPV code(s)

14210000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Please see ITT

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 5

II.2.1) Title

Ystwyth Valley

II.2.2) Additional CPV code(s)

14210000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Please see ITT

II.2.4) Description of the procurement

The purpose of the requirement is supply and delivery of stone between 19,000-22,000T.

tonnes of Crusher Run aggregate.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 70

Price / Weighting:  30

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2018/S 202-458660

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Contract No: 40133

Title: Tarenig South

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Contract No: 40133

Title: Tarenig West

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Contract No: 40133

Title: Hafren

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Contract No: 40133

Title: Radnor

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Contract No: 40133

Title: Ystwyth Valley

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

(WA Ref:90601)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Telephone: +44 3000653000

Internet address(es)

URL: http://naturalresourceswales.gov.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

12/03/2019


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: peter.lees@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
14210000Gravel, sand, crushed stone and aggregatesSand and clay

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT271069: Mid Wales Stone Purchase
Dyddiad Cyhoeddi: 18/10/18
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF02 Contract notice
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales
MAR287754: Mid Wales Stone Purchase
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/19
Math o Hysbysiad: SF03 Contract award notice - incomplete procedure
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales

Copyright © GwerthwchiGymru