Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Press Monitoring
Cyhoeddwyd gan: Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 15/03/19
Dyddiad Cau: 18/04/19
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: HCC wishes to procure a service which will monitor coverage of HCC and its activities, the key brands (Welsh Lamb, Welsh Beef, Pork from Wales), and Welsh red meat in a Wales and UK context.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

Ty Rheidol, Parc Merlin,

Aberystwyth

SY23 3FF

UK

Bryan Regan

+44 1970625050

bregan@hccmpw.org.uk

hccmpw.org.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales

PO Box 176,

Aberystwyth

SY23 2YA

UK

Owen Roberts

+44 1970625050

press@hccmpw.org.uk

hccmpw.org.uk/en/about/corporate-information/procurement/new-opportunities

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales
UK


+44 1970625050

press@hccmpw.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Press Monitoring

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

HCC wishes to procure a service which will monitor coverage of HCC and its activities, the key brands (Welsh Lamb, Welsh Beef, Pork from Wales), and Welsh red meat in a Wales and UK context.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

92400000 News-agency services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 04 - 2019  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 04 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:90697)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 03 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: bregan@hccmpw.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: press@hccmpw.org.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: press@hccmpw.org.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92400000News-agency servicesRecreational, cultural and sporting services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru