Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of 3 tonne Telescopic Forklift Truck
Cyhoeddwyd gan: Pembrokeshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 05/06/19
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pembrokeshire County Council is inviting quotes for the purchase of up to two 3 tonne telescopic 2 wheel drive telescopic truck.
The truck will be deployed at our recycling facility loading general, recyclable and green waste. The build and construction must be entirely suitable for this purpose and must be a proven “quality vehicle”.
Quotes are invited for diesel powered as well as battery powered

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Sian Kerrison

+44 1437775906

sian.kerrison@pembrokeshire.gov.uk

www.pembrokeshire.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Purchase of 3 tonne Telescopic Forklift Truck

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pembrokeshire County Council is inviting quotes for the purchase of up to two 3 tonne telescopic 2 wheel drive telescopic truck.

The truck will be deployed at our recycling facility loading general, recyclable and green waste. The build and construction must be entirely suitable for this purpose and must be a proven “quality vehicle”.

Quotes are invited for diesel powered as well as battery powered

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=92238

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34144710 Wheeled loaders
42415110 Forklift trucks
43250000 Front-end shovel loaders
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Up to two.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As detailed in tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC/1920/017

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 06 - 2019  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:92238)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sian.kerrison@pembrokeshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42415110Forklift trucksForklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors
43250000Front-end shovel loadersEarthmoving and excavating machinery, and associated parts
34144710Wheeled loadersSpecial-purpose motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru