Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Electrical Servicing/Maintenance – Fire Alarms (Including Voice Alarms)
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 06/06/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council are seeking a contractor to carry out servicing and maintenance of its Fire Alarms (including voice alarms) within various types of properties which the council own/manage
The works comprise of the servicing and maintenance of the council’s owned/maintained Fire Alarms (including voice alarms) to ensure that they function effectively and efficiently throughout its years of service.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Connal Driffield-Waddell

+44 1792636000


http://www.swansea.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Electrical Servicing/Maintenance – Fire Alarms (Including Voice Alarms)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Swansea Council are seeking a contractor to carry out servicing and maintenance of its Fire Alarms (including voice alarms) within various types of properties which the council own/manage

The works comprise of the servicing and maintenance of the council’s owned/maintained Fire Alarms (including voice alarms) to ensure that they function effectively and efficiently throughout its years of service.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=92197

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31625000 Burglar and fire alarms
45343000 Fire-prevention installation works
45343200 Firefighting equipment installation work
51700000 Installation services of fire protection equipment
75251110 Fire-prevention services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/043

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 06 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Economic operators interested in submitting a tender can download the tender documents from the eTenderWales portal (http://etenderwales.bravosolution.co.uk) you will need to register with eTenderWales if you are not already registered. Please see below instructions on how to register.

1. Register your company on the eTenderWales portal (this is only required once):

— Navigate to the portal: http://etenderwales.bravosolution.co.uk

— Click the “Suppliers register here” link.

— Enter your correct business and user details.

— Note the username you chose and click “Save” when complete.

— You will shortly receive an e-mail with your unique password (please keep this secure).

— Agree to the terms and conditions and click “continue”.

2. Express an interest in the project:

— Login to the portal with your username/password.

— Click the “ITTs Open to All Suppliers” link (these are the ITTs open to any registered supplier).

— Click on the relevant ITT to access the content.

— Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the page.

— This will move the ITT into your “My ITTs” page (this is a secure area reserved for your projects only).

— Click on the ITT code. You can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box.

3. Responding to the invitation to tender:

— You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting).

— You can now use the “Messages” function to communicate with the buyer and seek any clarification.

— Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

— There may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help available).

If you require any further assistance use the online help. Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to Friday, 8:00 to 18:00) on:

— E-mail: help@bravosolution.co.uk

— Phone: +44 8003684850

(WA Ref:92197)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see attached

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31625000Burglar and fire alarmsSound or visual signalling apparatus
45343200Firefighting equipment installation workFire-prevention installation works
45343000Fire-prevention installation worksFencing, railing and safety equipment installation work
75251110Fire-prevention servicesFire-brigade services
51700000Installation services of fire protection equipmentInstallation services (except software)

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY294910: Electrical Servicing/Maintenance – Fire Alarms (Including Voice Alarms)
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 06/06/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
AUG305504: Electrical Servicing/Maintenance – Fire Alarms (Including Voice Alarms)
Dyddiad Cyhoeddi: 14/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru