Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: OnshoreControlStation - MV Systems
Cyhoeddwyd gan: Minesto UK Ltd.
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 03/06/19
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Minesto has developed a 500kW tidal power plant in form of a “flying” kite tethered to the sea bottom.
The 100kW Kite (Power generator) will be connected to the Faro Island Grid at 0,4kV (POC, Point of connection).
A Converter station shall control the torque at the Squirrel Cage induction generator by controlling voltage and frequency. At the grid side it shall be able to fulfil Grid Code requirements.
The Onshore Control Station system is to be divided in three separate sub systems.
1. Converter System - Converter equipment, 230V supply, energy meter and measuring devises. NOT INCLUDED IN THIS TENDER
2. MV System –2kV switch, earthing switch, transformer and measuring devises.
3. Control & UPS System – 230V supply, distribution of UPS power (to the Kite and other sensitive equipment such as MCCB control, relay protection and HMI), HMI and generator control system. NOT INCLUDED IN THIS TENDER

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Minesto AB

Vita Gavlens väg 6,

Västra Frölunda

42671

SE

Jonas Carlsson

+46 761337774

jonas.carlsson@minesto.com

http://minesto.com/
www.sell2wales.gov.sales
www.sell2wales.gov.sales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Minesto AB

Vita Gavlens väg 6,

Västra Frölunda

42671

SE

Jonas Carlsson

+46 761337774

jonas.carlsson@minesto.com

http://minesto.com/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Minesto AB

Vita Gavlens väg 6,

Västra Frölunda

42671

SE


+46 761337774

jonas.carlsson@minesto.com

http://minesto.com/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

OnshoreControlStation - MV Systems

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Minesto has developed a 500kW tidal power plant in form of a “flying” kite tethered to the sea bottom.

The 100kW Kite (Power generator) will be connected to the Faro Island Grid at 0,4kV (POC, Point of connection).

A Converter station shall control the torque at the Squirrel Cage induction generator by controlling voltage and frequency. At the grid side it shall be able to fulfil Grid Code requirements.

The Onshore Control Station system is to be divided in three separate sub systems.

1. Converter System - Converter equipment, 230V supply, energy meter and measuring devises. NOT INCLUDED IN THIS TENDER

2. MV System –2kV switch, earthing switch, transformer and measuring devises.

3. Control & UPS System – 230V supply, distribution of UPS power (to the Kite and other sensitive equipment such as MCCB control, relay protection and HMI), HMI and generator control system. NOT INCLUDED IN THIS TENDER

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=92239.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31100000 Electric motors, generators and transformers
31200000 Electricity distribution and control apparatus
31600000 Electrical equipment and apparatus
31700000 Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1 complete MV system including design.

Options for additional system, support and spare units

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Minimum standards and qualification required

see documentation

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

14437

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     03 - 06 - 2019  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   SV  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The following additional documents relating to this notice are available from the site:

- Invitation to Tender OSC MV Systems

- Technical Specification

- Document list (SDRL)

- Minesto T&C

- Minesto NDA

(WA Ref:92239)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: (WA Ref:92088) Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Additional Information (WA Ref:90734) Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Minesto projects may be part-funded through various public and private sources; our current partners are - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds. - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds. (WA Ref:90734) Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Minesto projects may be part-funded through various public and private sources; our current partners are - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds. - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds.

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Additional Information (WA Ref:90734) Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Minesto projects may be part-funded through various public and private sources; our current partners are - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds. - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds.

(WA Ref:90734)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Minesto projects may be part-funded through various public and private sources; our current partners are - the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO). - InnoEnergy The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds.

- the European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO).

- InnoEnergy

The requirement in this ITT may or may not be founded of any of these development funds.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT OCS MV System 14437 Final
Annex 3 - DG100-MNT-310-SPC-0003 Technical specification On Shore Control Station - MV System B01
Annex 4 - DG100-MNT-310-LST-0002 B01 SDRL OCS MV System
Annex 5 - L010-MNT-010-MAN-0002 Supplier Document Instructions
Annex 6 - Minesto Terms & Conditions, Standard Contract, Products 3.0
Annex 7 - Contractor application form DGU0168 - MV System
Annex 8 - Minesto Non-Disclosure Agreement

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
03/06/19 08:07Submission today att 09:00 UK time

Please note tha submssion deadline for this tender expires in 53 minutes.
03/06/19 08:43Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 03/06/2019 09:00 to 03/06/2019 15:00.

Technical issues
Prif Gyswllt: jonas.carlsson@minesto.com
Cyswllt Gweinyddol: jonas.carlsson@minesto.com
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: jonas.carlsson@minesto.com

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31100000Electric motors, generators and transformersElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31600000Electrical equipment and apparatusElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31000000Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lightingTechnology and Equipment
31200000Electricity distribution and control apparatusElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31700000Electronic, electromechanical and electrotechnical suppliesElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY294911: OnshoreControlStation - MV Systems
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 03/06/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Minesto UK Ltd.
JUL301578: OnshoreControlStation - MV Systems
Dyddiad Cyhoeddi: 15/07/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Minesto UK Ltd.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
15/05/19 ITT OCS MV System 14437 Final ITT OCS MV System 14437 final369.95 KB12
15/05/19 Annex 3 - DG100-MNT-310-SPC-0003 Technical specification On Shore Control Station - MV System B01 Annex 3 - DG100-MNT-310-SPC-0003 Technical specification On Shore Control Station - MV System B011.12 MB9
15/05/19 Annex 4 - DG100-MNT-310-LST-0002 B01 SDRL OCS MV System Annex 4 - DG100-MNT-310-LST-0002 B01 SDRL OCS MV System115.51 KB8
15/05/19 Annex 5 - L010-MNT-010-MAN-0002 Supplier Document Instructions Annex 5 - L010-MNT-010-MAN-0002 Supplier Document Instructions384.98 KB6
15/05/19 Annex 6 - Minesto Terms & Conditions, Standard Contract, Products 3.0 Annex 6 - Minesto Terms & Conditions, Standard Contract, Products 3.0196.97 KB6
15/05/19 Annex 7 - Contractor application form DGU0168 - MV System Annex 7 - Contractor application form DGU0168 - MV System81.46 KB6
15/05/19 Annex 8 - Minesto Non-Disclosure Agreement Annex 8 - Minesto Non-Disclosure Agreement44.85 KB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru