Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Theatre EPOS Solution
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Contract Award Notice.
Conwy County Borough Council sought a suitable Supplier to supply, deliver and install a brand new EPOS solution (hardware and software) designed for theatre operations at its two theatre and conference centre establishments.
The Supplier is required to host the EPOS solution via a cloud based server and also provide support and maintenance as required.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Corporate Procurement, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Sian Traynor

+44 1492574000

procurement@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Theatre EPOS Solution

2.2

Disgrifiad o'r contract

Contract Award Notice.

Conwy County Borough Council sought a suitable Supplier to supply, deliver and install a brand new EPOS solution (hardware and software) designed for theatre operations at its two theatre and conference centre establishments.

The Supplier is required to host the EPOS solution via a cloud based server and also provide support and maintenance as required.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

30142200 Cash registers
48110000 Point of sale (POS) software package
72212110 Point of sale (POS) software development services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Pointone Pos Ltd

Teme House , Langstone Business Park,

Newport

NP182LH

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

TCC/EPOS/2019/01

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  29 - 04 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:92234)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  15 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30142200Cash registersAccounting machines and cash registers
72212110Point of sale (POS) software development servicesProgramming services of application software
48110000Point of sale (POS) software packageIndustry specific software package

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283662: Theatre EPOS Solution
Dyddiad Cyhoeddi: 07/02/19
Dyddiad Cau: 05/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
MAY294919: Theatre EPOS Solution
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru