Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of four (4) vans
Cyhoeddwyd gan: Blaenau Gwent County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/05/19
Dyddiad Cau: 14/06/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Blaenau Gwent Council are looking to purchase:-
one (1) Luton van in line with the specification included within the tender pack and;
three (3) Short wheel based high roof vans as per specification within the tender pack
This procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions
(https://etenderwales.bravosolution.co.uk).
Tender documentation is only available via the Bravo Solutions portal.
Companies must be registered on the Bravo Solutions portal to gain access to documents. Registration to this site is free of charge.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Blaenau Gwent County Borough Council

Municipal Offices, Civic Centre,

Ebbw Vale

NP23 6XB

UK

Paul Jones

+44 1495311556


http://www.blaenau-gwent.gov.uk/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Blaenau Gwent County Borough Council

Anvil Court,

Abertillery

NP13 1DB

UK


+44 1495311556


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Blaenau Gwent County Borough Council

Anvil Court,

Abertillery

NP13 1DB

UK


+44 1495311556


https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Purchase of four (4) vans

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Blaenau Gwent Council are looking to purchase:-

one (1) Luton van in line with the specification included within the tender pack and;

three (3) Short wheel based high roof vans as per specification within the tender pack

This procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions

(https://etenderwales.bravosolution.co.uk).

Tender documentation is only available via the Bravo Solutions portal.

Companies must be registered on the Bravo Solutions portal to gain access to documents. Registration to this site is free of charge.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=92250

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34136000 Vans
34136100 Light vans
34136200 Panel vans
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The Authority is looking to purchase one (1) Luton van in line with the specification included within the tender pack and;

three (3) Short wheel based high roof vans as per specification within the tender pack

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

This procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions

(https://etenderwales.bravosolution.co.uk).

Tender documentation is only available via the Bravo Solutions portal.

Companies must be registered on the Bravo Solutions portal to gain access to documents. Registration to this site is free of charge.

Tender submissions must be received on the e-tenderwales portal by 12:00 noon 14th June 2019. No extension to this date will be considered by the Authority.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BG/ ITT-74622/2019

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 06 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This Procurement exercise is being run by the Authority's e-tendering portal Bravo Solutions https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

All documentation has been uploaded to enable direct access following registration.

NB: You must download all documentation directly from the portal, tender documents will not be communicated by any other means.

E-Tender access information:

— Go to https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

— The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

— Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

— On registering on the Platform the Super User will select a Username and will receive a password.

— The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

— In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

— Note: If you forget your Password then visit the homepage and click ‘Forgot your password?’.

— Registration should only be performed once for each Organisation.

— If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

— Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

— Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

— Note: If your Organisation is already registered on the Platform then you must not make any additional registration.

Please contact the Helpdesk to gain access to the Platform.

— The Help desk is available Monday-Friday: 8:00-18:00.

Telephone: +44 8003684852 e-mail: help@bravosolution.co.uk

— Tenders must be uploaded to the BravoSolution portal by 12:00 noon 14th June 2019.

How to find the ITT:

— Once logged in you must click on ‘ITT's Open to all Suppliers'.

— The etender references for this contract are: Project_41828 and ITT_74622.

— Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender, click the ‘Express an Interest button'. This will move the ITT from the ‘Open to all Suppliers' area to the ‘My ITT's' on the home page.

— You will then see the full details of the ITT in the Qualification, Technical and Commercial envelopes along with any relevant documents in the ‘Attachments' area.

— Should you have any questions on the ITT, please use the ‘Messages' area to contact the buyer directly

—Do not contact the named person at the top of this notice.

Deadlines for submissions is 12 noon the 14th June 2019 with clarifications allowed until 5:00pm on the 7th June 2019.

(WA Ref:92250)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34136100Light vansVans
34136200Panel vansVans
34136000VansMotor vehicles for the transport of goods

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru