Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Develop Learning Resources to Embed a Reabling Approach in Dementia Care and Support
Cyhoeddwyd gan: Social Care Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: THIS IS A CONTRACT AWARD
The Dementia Action Plan for Wales was launched last year, which included a number of commitments around learning and development supported by the Good Work framework. The Dementia Learning and Development group has been established to help us take forward those actions.
Following advertisement to develop a distinct and different from traditional classroom-based training resources. The Supplier is upskilled front line care and support workers to take a reabling approach to supporting people living with dementia and their families.
The objectives of the project were:
- to develop learning materials that embed a reablement approach to care and support when working with people living with dementia
- develop resources to help continued learning and reflection in practice

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Social Care Wales

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Bethan Roberts/ Lowri Cousins

+44 3003033444


www.socialcare.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Develop Learning Resources to Embed a Reabling Approach in Dementia Care and Support

2.2

Disgrifiad o'r contract

THIS IS A CONTRACT AWARD

The Dementia Action Plan for Wales was launched last year, which included a number of commitments around learning and development supported by the Good Work framework. The Dementia Learning and Development group has been established to help us take forward those actions.

Following advertisement to develop a distinct and different from traditional classroom-based training resources. The Supplier is upskilled front line care and support workers to take a reabling approach to supporting people living with dementia and their families.

The objectives of the project were:

- to develop learning materials that embed a reablement approach to care and support when working with people living with dementia

- develop resources to help continued learning and reflection in practice

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
80500000 Training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Cofio Dementia Training Ltd

5 Healthy Close, Pen-Y-Fai,

Bridgend

CF314BF

UK
cofiodementiatraining.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  16 - 01 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:101999)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  28 - 05 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC319877: Datblygu Adnoddau Dysgu er mwyn Sefydlu Dull Ail-alluogi ym Maes Gofal a Chymorth Dementia
Dyddiad Cyhoeddi: 16/12/19
Dyddiad Cau: 06/01/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales
MAY334979: Develop Learning Resources to Embed a Reabling Approach in Dementia Care and Support
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales

Copyright © GwerthwchiGymru