Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: C1026 — Supply and Delivery of Electronic Valves, Associated Equipment and Technical Support
Cyhoeddwyd gan: Northern Ireland Water and its subsidiaries
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This project is being run by NI Water’s Finance and Regulation Directorate, on behalf of customer service delivery directorate. It is for the supply and delivery of electronic valves, associated equipment and technical support.

It will operate in parallel with C974 which was awarded in 2019. The contract will be awarded in lots:

• Lot 1 — Repair, Maintenance and Spare Parts for Existing Cla-Val Infrastructure;

• Lot 2 — Service Reservoir Electronic Control Valves.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Northern Ireland Water and its subsidiaries

Westland House

Belfast

BT14 6TE

UK

E-bost: sourcing@niwater.com

NUTS: UKN

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps/

I.6) Prif weithgaredd

Dŵr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

C1026 — Supply and Delivery of Electronic Valves, Associated Equipment and Technical Support

II.1.2) Prif god CPV

42131142

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This project is being run by NI Water’s Finance and Regulation Directorate, on behalf of Customer Service Delivery Directorate. It is for the supply and delivery of electronic valves, associated equipment and technical support. It will operate in parallel with C974 which was awarded in 2019. The contract will be awarded in lots:

• Lot 1 — Repair, Maintenance and Spare Parts Existing Cla-Val infrastructure;

• Lot 2 — Service Reservoir Electronic Control Valves

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 16 920 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 — Repair, Maintenance and Spare Parts for Existing Cla-Val Infrastructure

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31711400

31711530

42131140

42131141

42131144

42131390

42131100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This project is being run by NI Water’s Finance and Regulation Directorate, on behalf of customer service delivery directorate. It is for the supply and delivery of electronic valves, associated equipment and technical support.

It will operate in parallel with C974 which was awarded in 2019. The contract will be awarded in lots:

• Lot 1 — Repair, Maintenance and Spare Parts for Existing Cla-Val Infrastructure;

• Lot 2 — Service Reservoir Electronic Control Valves.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract has been awarded for a period of 1 year with option to extend for 1 + 1 + 1 years.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The contract has been awarded for a period of 1 year with option to extend for 1 + 1 + 1 years.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 — Service Reservoir Electronic Control Valves

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31711400

31711530

42131140

42131141

42131144

42131390

42131100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This project is being run by NI Water’s Finance and Regulation Directorate, on behalf of customer service delivery directorate. It is for the supply and delivery of electronic valves, associated equipment and technical support.

It will operate in parallel with C974 which was awarded in 2019. The contract will be awarded in lots:

• Lot 1 — Repair, maintenance and Spare parts for existing Cla-Val infrastructure;

• Lot 2 — Service Reservoir Electronic Control Valves.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Quality / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract has been awarded for a period of 1 year with option to extend for 1 + 1 + 1 years.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The contract has been awarded for a period of 1 year with option to extend for 1 + 1 + 1 years.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 044-105589

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: C1026

Teitl: Lot 1 — Repair, Maintenance and Spare Parts for Existing Cla-Val Infrastructure

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Innovative Products Ltd

Slane Road

Drogheda

None

IE

Ffôn: +35 3419832591

E-bost: liam.healy@ipl.ie

Ffacs: +35 3419832599

NUTS: IE0

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 600 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 846 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: C1026

Teitl: Lot 2- Service Reservoir Electronic Control Valves

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/11/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Innovative Products Ltd

Slane Road

Drogheda

None

IE

Ffôn: +35 3419832591

E-bost: liam.healy@ipl.ie

Ffacs: +35 3419832599

NUTS: IE0

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 600 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 846 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contract was awarded for a period of 1 year with the option to extend for 1 + 1 + 1 years.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Northern Ireland Water and its Subsidiaries

Westland House

Belfast

BT14 6TE

UK

E-bost: sourcing@niwater.com

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sourcing@niwater.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42131390Assemblies of valvesTaps, cocks and valves
42131142Control valvesTaps, cocks and valves
31711530Parts of electronic valves and tubesElectronic supplies
42131141Pressure-reducing valvesTaps, cocks and valves
42131140Pressure-reducing, control, check or safety valvesTaps, cocks and valves
42131144Process-control valvesTaps, cocks and valves
31711400Valves and tubesElectronic supplies
42131100Valves defined by functionTaps, cocks and valves

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru