Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Medals, Stars, Clasps, Awards, Badges, Coins and other Associated items
OCID: ocds-h6vhtk-02aace
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 will be for the provision of Medals, Stars, Clasps, Awards and other Associated Items on a call-off as required basis. Estimated quantities are Current Operational and Non Operational Gallantry Awards (5), Meritorious Service Awards (22), Discontinued Operational and Non Operational Decorations Gallantry Awards (4), Memorial Medals (40), World War I Medals (65), Inter War Campaign Medals (5), World War II Medals (4780), Post World War II Campaign Medals (3360), Coronation/Jubilee Medals (80), Current Meritorious and Long Service Medals (5427), Other Efficiency and Long Service Decorations and Medals (25), Polar Medal (5), Current Gallantry and Meritorious Service Award Bars (2), World War I Clasps (1), World War II Clasps (310), Post World War II Campaign Medal Clasps (3500), Other Clasps to Efficiency and Long Service Decorations and Medals (5), Ribbon Emblems for Commendations (50), Ribbon Emblems (20), Badges (30 000), Medal Mounting services (140), Various Ribbon (25), Medal Boxes (20000) and Deceased Medal Presentation Cases (50).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Gloucester

UK

E-bost: Elizabeth.Harding784@mod.gov.uk

NUTS: UKK13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://Contracts.mod.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Medals, Stars, Clasps, Awards, Badges, Coins and other Associated items

Cyfeirnod: 701553609 and 703319451

II.1.2) Prif god CPV

18512200

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of Medals, Stars, Clasps, Awards, Badges, Coins and other Associated items.

The requirement was split into 2 Lots. Lot 1 for Medals, Stars, Clasps, Awards and other Associated Items (701553609) and Lot 2 for Badges and Coins (703319451.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

14600000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18512200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 will be for the provision of Medals, Stars, Clasps, Awards and other Associated Items on a call-off as required basis. Estimated quantities are Current Operational and Non Operational Gallantry Awards (5), Meritorious Service Awards (22), Discontinued Operational and Non Operational Decorations Gallantry Awards (4), Memorial Medals (40), World War I Medals (65), Inter War Campaign Medals (5), World War II Medals (4780), Post World War II Campaign Medals (3360), Coronation/Jubilee Medals (80), Current Meritorious and Long Service Medals (5427), Other Efficiency and Long Service Decorations and Medals (25), Polar Medal (5), Current Gallantry and Meritorious Service Award Bars (2), World War I Clasps (1), World War II Clasps (310), Post World War II Campaign Medal Clasps (3500), Other Clasps to Efficiency and Long Service Decorations and Medals (5), Ribbon Emblems for Commendations (50), Ribbon Emblems (20), Badges (30 000), Medal Mounting services (140), Various Ribbon (25), Medal Boxes (20000) and Deceased Medal Presentation Cases (50).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: As detailed in the Tender documents / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract is for a duration of 24 months with the options (at the Authority's discretion) to extend the contract by up to an additional 24 months (2+1+1)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Provision of MOD Badges and Coins

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18512100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The MODMO has a requirement for the provision HM Armed Forces Veterans Badges, which will be called-off the Framework as required by the MODMO, there is no guarantee of orders being placed, however estimated volumes are approximately 30,000 badges per annum. There is also the potential that the MOD may require other badges and or Coins during the lifetime of the contract.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: As detailed in the Tender documents / Pwysoliad: 100

Maen prawf cost: As detailed in Tender documents / Pwysoliad: 100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract is for a duration of 24 months with the options (at the Authority's discretion) to extend the contract by up to an additional 24 months (2+1+1).

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.6) Gwybodaeth am arwerthiant electronig

Defnyddir arwerthiant electronig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-028109

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 701553609

Teitl: Medals, Stars, Awards and Associated Items

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Worcestershire Medal Service Limited

3381153

56 Broad Street

Bromsgrove

B61 8LL

UK

NUTS: UKG12

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 11 502 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 703319451

Teitl: MOD Badges and Coins

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Firmin & Sons Limited

05804115

6th Floor, 2 London Wall Place

London

EC2Y 5AU

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Liz Harding

Gloucester

GL3 1HW

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Elizabeth.Harding784@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18512100CoinsCoins and medals
18512200MedalsCoins and medals

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru