Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Building Maintenance and Repairs
Cyhoeddwyd gan: North Western Universities Purchasing Consortium
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The North Western Universities Purchasing Consortium (NWUPC) is a not for profit

organisation owned by its Full members consisting of 24 Universities. Our mission is to

deliver value through responsible procurement.

NWUPC set up and contract manage Framework Agreements in ten Category areas.

Framework Agreements are established to ensure compliance with UK Procurement

Regulations which cover Public Sector contracts over a certain threshold value.

NWUPC is looking to create a new Framework Agreement to the Estates category for Building Maintenance and Repairs. NWUPC have published this PIN to engage with the market to gather further information and to support the strategy of this new agreement. A requirement for a regional Framework Agreement covering the scope of Building Maintenance and Repairs has been identified to meet the needs of NWUPC Members within the North West of England, Midlands, North Wales and Northern Ireland.

It is aimed that this project will be regionally lotted for a range of services within the Building Maintenance and Repairs area.

Please note that this is a Prior Information Notice to request the market to provide the market with information on the proposed agreement and to request the market to complete an engagement survey. The tender has not yet been published and no tender documents are available with this notice. Responses to this survey do not constitute a bid. For further information on the proposed Framework Agreement please see the following link: https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement

This page includes a Supplier Engagement survey, please note the deadline for survey responses is the 4th January 2022 at 17:00.

https://enp.onlinesurveys.ac.uk/nwupc-building-maintenance-and-repairs-q-and-a

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Western Universities Purchasing Consortium

04045190

Room 404, 4th Floor, Crescent House, University of Salford

Salford

M5 4WT

UK

Person cyswllt: Natasha Peacock

Ffôn: +44 1612348003

E-bost: natasha.peacock@nwupc.ac.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://nwupc.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Sub-central contracting authority

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Building Maintenance and Repairs

Cyfeirnod: EFM3141 NW

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NWUPC is looking to create a new Framework Agreement for Building Maintenance and Repairs. NWUPC has published this PIN to engage with the market. It is aimed that this project will be regionally lotted across the North West of England, Midlands, North Wales and Northern Ireland for a range of services within the Building Maintenance and Repairs area. These may include Air Filters Fit and Maintenance, Asbestos Removal and Consultancy, Civil Engineering, Electrical Contractors, General Building Maintenance, Joinery, Painting and Decorating, Plumbing and Heating, Windows and Glass. Please note it is planned that these lots are to be separate, therefore Suppliers do not need to be able to cover every service or regional location. For further information on the proposed Framework Agreement and market engagement survey to respond to please see the following link: https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The North Western Universities Purchasing Consortium (NWUPC) is a not for profit

organisation owned by its Full members consisting of 24 Universities. Our mission is to

deliver value through responsible procurement.

NWUPC set up and contract manage Framework Agreements in ten Category areas.

Framework Agreements are established to ensure compliance with UK Procurement

Regulations which cover Public Sector contracts over a certain threshold value.

NWUPC is looking to create a new Framework Agreement to the Estates category for Building Maintenance and Repairs. NWUPC have published this PIN to engage with the market to gather further information and to support the strategy of this new agreement. A requirement for a regional Framework Agreement covering the scope of Building Maintenance and Repairs has been identified to meet the needs of NWUPC Members within the North West of England, Midlands, North Wales and Northern Ireland.

It is aimed that this project will be regionally lotted for a range of services within the Building Maintenance and Repairs area.

Please note that this is a Prior Information Notice to request the market to provide the market with information on the proposed agreement and to request the market to complete an engagement survey. The tender has not yet been published and no tender documents are available with this notice. Responses to this survey do not constitute a bid. For further information on the proposed Framework Agreement please see the following link: https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement

This page includes a Supplier Engagement survey, please note the deadline for survey responses is the 4th January 2022 at 17:00.

https://enp.onlinesurveys.ac.uk/nwupc-building-maintenance-and-repairs-q-and-a

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note that this is a Prior Information Notice to request the market to provide the market with information on the proposed agreement and to request the market to complete an engagement survey. The tender has not yet been published and no tender documents are available with this notice. Responses to this survey do not constitute a bid.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

04/04/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please note that this is a Prior Information Notice to request the market to provide the market with information on the proposed agreement and to request the market to complete an engagement survey. The tender has not yet been published and no tender documents are available with this notice. Responses to this survey do not constitute a bid.

For further information on the proposed Framework Agreement please see the following link: https://nwupc.ac.uk/news/building-maintenance-and-repairs-market-engagement

This page includes a Supplier Engagement survey, please note the deadline for survey responses is the 4th January 2022 at 17:00.

https://enp.onlinesurveys.ac.uk/nwupc-building-maintenance-and-repairs-q-and-a

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: natasha.peacock@nwupc.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru