Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: FW071 Independent Environmental Advice and Project Management Services Framework
Cyhoeddwyd gan: Translink
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Translink is establishing a Framework for the provision of Independent Environmental Advice and Project Management Services. Reporting primarily to the S, H and E Department, the Suppliers will provide the Client with constructive and clear environmental advice and project management services that deliver the Key Objectives of the Framework. The Supplier will act as an independent advisor to the Client, separate from other Suppliers who are providing Works or Services in relation to infrastructure works. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Translink

Procurement Department

Belfast

BT2 7LX

UK

Person cyswllt: etnitranslink.co.uk

E-bost: etni@translink.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd trefol, tramffyrdd, trolibysiau neu fysiau

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

FW071 Independent Environmental Advice and Project Management Services Framework

II.1.2) Prif god CPV

90700000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Translink is establishing a Framework for the provision of Independent Environmental Advice and Project Management Services. Reporting primarily to the S, H and E Department, the Suppliers will provide the Client with constructive and clear environmental advice and project management services that deliver the Key Objectives of the Framework. The Supplier will act as an independent advisor to the Client, separate from other Suppliers who are providing Works or Services in relation to infrastructure works. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90700000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Translink is establishing a Framework for the provision of Independent Environmental Advice and Project Management Services. Reporting primarily to the S, H and E Department, the Suppliers will provide the Client with constructive and clear environmental advice and project management services that deliver the Key Objectives of the Framework. The Supplier will act as an independent advisor to the Client, separate from other Suppliers who are providing Works or Services in relation to infrastructure works. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-022497

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tetra Tech Consulting NI Ltd

1 Locksley Business Park, Montgomery Road,

Belfast

BT6 9UP

UK

Ffôn: +44 2890706000

E-bost: ireland@tetratech.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DELTA-SIMONS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED

3 Henley Office Park Doddington Road

LINCOLN

LN6 3QR

UK

Ffôn: +44 1522882555

E-bost: david.kerr@deltasimons.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Translink Ltd

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: etni@translink.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90700000Environmental servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru