Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fire Risk Assessment Consultancy
Cyhoeddwyd gan: The Guinness Partnership Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

As above, provision of c. 1225 Type 1 & 3 surveys annually on average to c. 2,500 properties across England, along with ad-hoc provision of Type 4 surveys and consultancy advice to the rest of the business.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Guinness Partnership Ltd

30 Brock Street, Regents Place

London

NW1 3FG

UK

Person cyswllt: - Dennis Viljoen

Ffôn: +44 3031231890

E-bost: dennis.viljoen@guinness.org.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.guinnesspartnership.com/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.guinnesspartnership.com/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Fire Risk Assessment Consultancy

Cyfeirnod: DN488303

II.1.2) Prif god CPV

75251110

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Guinness Partnership (“Guinness”) has conducted a restricted OJEU tender process over the to appoint a consultant to provide Fire Risk Assessment (FRA) consultancy.

The primarily focus of the contract is the provision of routine Type 1 & 3 FRAs for all of relevant housing stock, although Type 4 surveys are also included along with ad-hoc consultancy for the rest of the business, including construction.

Free and unfettered access to documents was available at Selection Questionnaire stage to all interested parties via https://procontract.due-north.com. A Prior Information Notice was also published via ProContract.

Contract length 3+3+3+1.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 11 640 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71317100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

UKE

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As above, provision of c. 1225 Type 1 & 3 surveys annually on average to c. 2,500 properties across England, along with ad-hoc provision of Type 4 surveys and consultancy advice to the rest of the business.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 222-547435

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

09/08/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Savills (UK) Ltd.

2605138

33 Margaret Street

London

W1G 0JD

UK

NUTS: UKD

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 11 640 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Guinness Partnership Ltd.

30 Brock Street

London

NW1 3FG

UK

E-bost: procurement@guinness.org.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dennis.viljoen@guinness.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71317100Fire and explosion protection and control consultancy servicesHazard protection and control consultancy services
75251110Fire-prevention servicesFire-brigade services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru