Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Agreement for the Provision of Sustainable Waste Conversion Solutions
Cyhoeddwyd gan: Northumbria Healthcare Facilities Management Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 29/12/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Northumbria Healthcare Facilities Management Limited are looking to procure a Framework Agreement for the provision of Sustainable Healthcare Waste Conversion Solutions.

This will be a Single Supplier Framework Agreement operating for a period of 4 years.

The award of the Framework Agreement also constitutes the award of the Call Off Contract for Northumbria Healthcare Facilities Management Ltd as outlined within the procurement documents.

The Framework Agreement will be open for use by other public sector organisations as outlined within section VI.3 Additional Information.

Site visits to the Contracting Authority premises will be held on 8 and 10 December 2021.

Slots can be booked by emailing the Authority through the Pro Contract portal.

Further details of the Contracting Authority’s requirements can be found within the procurement documents available at https://procontract.due-north.com/.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Northumbria Healthcare Facilities Management Ltd

Northumbria House Silver Fox Way, Cobalt Business Park,

Newcastle Upon Tyne

NE27 0QJ

UK

Person cyswllt: Mrs Donna Cox

E-bost: donna.cox@northumbria-healthcare.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.northumbria.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.northumbria.nhs.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework Agreement for the Provision of Sustainable Waste Conversion Solutions

Cyfeirnod: DN583824

II.1.2) Prif god CPV

42924720

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Northumbria Healthcare Facilities Management Limited are looking to procure a Framework Agreement for the provision of Sustainable Healthcare Waste Conversion Solutions.

This will be a Single Supplier Framework Agreement operating for a period of 4 years.

The Framework Agreement will be open for use by other public sector organisations as outlined within section VI.3 Additional Information.

Further details of the Contracting Authority’s requirements can be found within the procurement documents available at https://procontract.due-north.com/.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 720 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33191000

34928480

42924720

44613800

90000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Northumbria Healthcare Facilities Management Limited are looking to procure a Framework Agreement for the provision of Sustainable Healthcare Waste Conversion Solutions.

This will be a Single Supplier Framework Agreement operating for a period of 4 years.

The award of the Framework Agreement also constitutes the award of the Call Off Contract for Northumbria Healthcare Facilities Management Ltd as outlined within the procurement documents.

The Framework Agreement will be open for use by other public sector organisations as outlined within section VI.3 Additional Information.

Site visits to the Contracting Authority premises will be held on 8 and 10 December 2021.

Slots can be booked by emailing the Authority through the Pro Contract portal.

Further details of the Contracting Authority’s requirements can be found within the procurement documents available at https://procontract.due-north.com/.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Service Delivery / Pwysoliad: 24

Maes prawf ansawdd: Data Provision / Pwysoliad: 14

Maes prawf ansawdd: Environmental Performance / Pwysoliad: 12

Maes prawf ansawdd: Innovation / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Mobilisation / Pwysoliad: 7

Maes prawf ansawdd: Business Continuity / Pwysoliad: 3

Price / Pwysoliad:  30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 720 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/12/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 29/12/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This Framework Agreement for the provision of Sustainable Healthcare Waste Solutions is for use by Northumbria Healthcare Facilities Management Ltd, Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust and by Contracting Authorities in the United Kingdom that exist on 24/11/2021 and which fall into one or more of the following categories:

1. Any of the following:

(a) Ministerial government departments;

(b) Non ministerial government departments;

(c) Executive agencies of government;

(d) Non-Departmental Public Bodies (NDPBs), including advisory NDPBs, executive NDPBs, and tribunal NDPBs;

(e) Assembly Sponsored Public Bodies (ASPBs);

(f) Police forces;

(g) Fire and rescue services;

(h) Ambulance services;

(i) Maritime and coastguard agency services;

(j) NHS bodies;

(k) Educational bodies or establishments including state schools (nursery schools, primary schools, middle or high schools, secondary schools, special schools), academies, colleges, Pupil Referral Unit (PRU), further education colleges and universities;

(l) Hospices;

(m) Third sector and charities;

(n) Councils, including county councils, district councils, county borough councils, community councils, London borough councils, unitary councils, metropolitan councils, parish councils;

(o) Public corporations;

(p) Civil service bodies, including public sector buying organisations.

2. Those listed and maintained by the Government on their website at https://www.gov.uk/government/organisations or any replacement or updated web-link.

3. Those listed and maintained by the Office of National Statistics (ONS) at https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/uksectoraccounts/datasets/publicsectorclassificationguide or any replacement or updated web-link.

4. Those bodies in England, Wales or Northern Ireland which are within the scope of the definition of "Contracting Authority" in regulation 2(1) of the Public Contracts Regulations 2015 (PCR) and/or Schedule 1 PCR.

5. The Framework Agreement may be used by all mainland and island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS

Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland) Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices.

For the avoidance of doubt, any successor bodies of any of the above entities shall be entitled to place Orders and shall be deemed Participating Authorities for the purposes of this Framework Agreement.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of Justice

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: donna.cox@northumbria-healthcare.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44613800Containers for waste materialLarge containers
42924720Decontamination equipmentMachinery for cleaning bottles, packing and weighing and spraying machinery
90000000Sewage, refuse, cleaning and environmental servicesEnvironment and Sanitation
33191000Sterilisation, disinfection and hygiene devicesMiscellaneous medical devices and products
34928480Waste and rubbish containers and binsRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru