Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Support of ALE 47 AND M147 Counter Measure Dispensing Systems (CMDS)
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The through life support of ALE47 and M147 Countermeasure Dispensing Systems are fitted to various aircraft platforms.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

MOD Abbey Wood, #1325 | Walnut 3b | Bristol | BS34 8JH

Bristol

UK

E-bost: matthew.rowan101@mod.gov.uk

NUTS: UKK1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://des.mod.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Support of ALE 47 AND M147 Counter Measure Dispensing Systems (CMDS)

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Requirement to support the ALE 47 and M147 CMDS capability on a number of fixed and rotary wing platforms.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 874 923.81 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The through life support of ALE47 and M147 Countermeasure Dispensing Systems are fitted to various aircraft platforms.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn gyfyngedig

Esboniad:

1. The Air Platform Systems Platform Protection Delivery Team, part of the UK Ministry of Defence (MOD), intends to extend an existing contract entered into with Petards Joyce-Loebl (PJL) on 1st January 2022 for the through-life support of ALE-47 and M-147 Counter Measure Dispensing Systems (CMDS) that are fitted to Chinook (all marks), C-130, Puma and Merlin Mk.2 and Mk.4 aircraft. The original, estimated value (net of VAT) of the contract was £4.7M and the Contract’s original term was 01/01/2017 – 31/12/2021. The estimated value (net of VAT) of the extension is £295,898 and the scheduled term of the extension is 6 months.

It is considered that this extension can be entered into using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the UK Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 (SI 1848) on the basis that PJL alone can carry out the services under it for reasons connected with the protection of exclusive rights that subsist in the software and equipment required to deliver those services.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: APS/013

Teitl: Support of ALE 47 AND M147 Counter Measure Dispensing Systems (CMDS)

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

24/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Petards Joyce-Loebl

390 Princesway, Team Valley, Gateshead, Tyne & Wear

Gateshead

NE11 0TU

UK

NUTS: UKC

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 5 874 923.81 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Not Applicable

Not Applicable

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: matthew.rowan101@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru