Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Installation of Additional Treatment Spaces GGH AVH
Cyhoeddwyd gan: Hywel Dda University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership on behalf on Hywel dda University Local Health Board wish to inform the market that they intend to award a contract toto progress with works at Glangwili Emergency Department and Amman Valley Hospital
At Glangwili the works will enable the conversion of an existing play area into treatment space for 3 patients. The works being undertaken here will assist in ensuring that patient flows can be maintained as the UHB heads into the winter months and enable the UHB to progress it’s restart and recovery process.
The works in Amman Valley Hospital will create 3 additional consultation rooms for the Ophthalmology Team. This will assist the UHB to progress its Planned Cared Recovery for the Ophthalmology services. The additional rooms will assist in the drive to reduce the current referral to treatment waiting times for Ophthalmology patients.
The Hywel Dda University Health Board (HDdUHB) has received additional capital funding from Welsh Government in 2021/22 to deliver scheme to enable Restart and Recovery following COVID-19
The bid was developed using cost survey information and identifying the priority to deal with COVID-19 issues across all areas of the Estate.
This programme of prioritisation of works has been agreed by the HDdUHB as appropriate investment.
CPV: 45220000, 45215000.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hywel Dda University Health Board

Ty Gorwel, Building 14, St David’s Park, Job's Well Road

Carmarthen

SA31 3BB

UK

Person cyswllt: Lewis Wells

E-bost: Lewis.Wells2@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.nwssp.wales.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA79805

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Installation of Additional Treatment Spaces GGH AVH

Cyfeirnod: HDD-VEAT-21-03

II.1.2) Prif god CPV

45220000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Wales Shared Services Partnership on behalf on Hywel dda University Local Health Board wish to inform the market that they intend to award a contract toto progress with works at Glangwili Emergency Department and Amman Valley Hospital

At Glangwili the works will enable the conversion of an existing play area into treatment space for 3 patients. The works being undertaken here will assist in ensuring that patient flows can be maintained as the UHB heads into the winter months and enable the UHB to progress it’s restart and recovery process.

The works in Amman Valley Hospital will create 3 additional consultation rooms for the Ophthalmology Team. This will assist the UHB to progress its Planned Cared Recovery for the Ophthalmology services. The additional rooms will assist in the drive to reduce the current referral to treatment waiting times for Ophthalmology patients.

The Hywel Dda University Health Board (HDdUHB) has received additional capital funding from Welsh Government in 2021/22 to deliver scheme to enable Restart and Recovery following COVID-19

The bid was developed using cost survey information and identifying the priority to deal with COVID-19 issues across all areas of the Estate.

This programme of prioritisation of works has been agreed by the HDdUHB as appropriate investment.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 147 894.37 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45215000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS Wales Shared Services on behalf of Hywel Dda University Health Board wish to inform the market that they intend to award a contract to TR Jones (Betws) Ltd for the supply and Installation of Additional Treatment Spaces GGH AVH, the works must be completed by 31st March 2022.

They are the appointed contractor for the BGH MRI and Enlli Ward Project competitively tendered previously. The specification of the work undertaken previously will be of a similar specification to those now required:

Contractors’ preliminaries & general conditions to be based on a direct equivalent to the BGH MRI Project

Labour costs to be based where applicable on those used on the BGH MRI and Enlli Ward Project

Mechanical & Electrical sub-contractors for BGH MRI and Enlli Ward Project will be utilised

Covid-19 impact costs will be aligned to latest tenders received

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

Hywel Dda University Health Board wish to urgently commence work for the Installation of Additional Treatment Spaces GGH AVH, to assist with the health boards treatment targets. The health board wishes to appoint TR Jones (Betws) Ltd to undertake this work.

The impact of not proceeding is that we will not improve the patient flow issues in the Emergency Department (ED) in Glangwili. Patients will experience delays in accessing the appropriate treatments in a timely manner. The impact of patient flow in ED will also have a knock-on impact on ambulance waiting times.

Will not deliver a reduction in the referral to treatment time for patients waiting for ophthalmology treatments in Amman Valley Hospital. COVID-19 has significantly increased the number of patients waiting for treatment. This project delivers an additional 3 rooms for treating patients

A 3rd wave in the pandemic has been predicted and the need have a safe environment in which to manage these patients in a cohorted location. Avoiding having patients treated in multiple locations and increasing the risk of nosocomial transmission.

Initially NWSSP procurement services conducted a tender exercise and the contractor has recently been awarded a contract for a similar contract at the Bronglais Hospital site following a competitive tender exercise and can complete the work by the required timescale.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: HDD-VEAT-21-03

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

25/11/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

T Richard Jones (Betws) Ltd

Betws Industrial Park, Foundry Road

Ammanford

SA182LS

UK

Ffôn: +44 1269591103

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 147 894.37 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For all communication regarding this notice, please contact Lewis Wells at Lewis.wells2@wales.nhs.uk

(WA Ref:116191)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Lewis.Wells2@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45215000Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniencesBuilding construction work
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru