Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Sports and Leisure Management System & Associated Services
OCID: ocds-h6vhtk-035932
ID yr Awdurdod: AA20185
Cyhoeddwyd gan: Leicester City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Council’s Sports Service (Active Leicester) is looking to procure a sports management

and electronic point of sale system. The required system will need to be able to manage

bookings, memberships, invoices, Direct Debits, assets, and to enable the facilities to

receive, record and reconcile income. Additionally, the system will need to provide a means

of managing access control into the various centres, by integrating with our current access

control solutions.

The system must also support our digital transformation agenda and enable us to grasp the

next level in transformation, by improving the customer experience on and offline. The

service wants a stronger emphasis on online functionality, therefore the ability for customers

to transact online via an app and self-service web portal is crucial.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Leicester City Council

Bosworth House, 9-15 Princess Road West

Leicester

LE1 6TH

UK

Person cyswllt: Mrs Pamela Chirara

Ffôn: +44 1164543502

E-bost: pamela.chirara@leicester.gov.uk

NUTS: UKF21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.leicester.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.leicester.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Sports and Leisure Management System & Associated Services

Cyfeirnod: DN626608

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council’s Sports Service (Active Leicester) is looking to procure a sports management

and electronic point of sale system. The required system will need to be able to manage

bookings, memberships, invoices, Direct Debits, assets, and to enable the facilities to

receive, record and reconcile income. Additionally, the system will need to provide a means

of managing access control into the various centres, by integrating with our current access

control solutions.

The system must also support our digital transformation agenda and enable us to grasp the

next level in transformation, by improving the customer experience on and offline. The

service wants a stronger emphasis on online functionality, therefore the ability for customers

to transact online via an app and self-service web portal is crucial.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council’s Sports Service (Active Leicester) is looking to procure a sports management

and electronic point of sale system. The required system will need to be able to manage

bookings, memberships, invoices, Direct Debits, assets, and to enable the facilities to

receive, record and reconcile income. Additionally, the system will need to provide a means

of managing access control into the various centres, by integrating with our current access

control solutions.

The system must also support our digital transformation agenda and enable us to grasp the

next level in transformation, by improving the customer experience on and offline. The

service wants a stronger emphasis on online functionality, therefore the ability for customers

to transact online via an app and self-service web portal is crucial.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70%

Price / Pwysoliad:  30%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-021510

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Construction and Technology Court (Queens Bench Division)

Birmingham

B4 6DS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/11/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: pamela.chirara@leicester.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru