Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Vehicle Spares
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 28/10/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: National Procurement Service is seeking to appoint a number of suppliers to a contract for the provision Vehicle Spares to the Welsh Public Sector.

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Jackie Kay

+44 3000625463

npsfleet@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector organisation in Wales. The current list of organisations signed up to using the National Procurement Service can be found at http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en This list may be subject to change if further organisations sign up to use the NPS or if any of these organisations are replaced during the life of the agreement. In addition, the agreement will be available for use by All Schools and Town and Community Councils within the City and County Boundaries of Wales. Further details on the organisations who can use the Agreement will be included in the OJEU Notice

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Contract for Vehicle Spares

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

All of Wales

UKL

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

National Procurement Service is seeking to appoint a number of suppliers to a contract for the provision Vehicle Spares to the Welsh Public Sector.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=36138.

35000004500000GBP
Ie

II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

34300000
34312000
34320000
34322000
34224200
16800000
16810000
16820000
34224000
34324000
34326000
34330000
34411000
42124000
42124100
42124150
42124211
42124170
42124200
42132300
42142100
42142000
50116000

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  02 - 05 - 2016

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

This requirement is for the provision of Vehicle Spares.

Further information will be provided once an OJEU notice is placed.

It is anticipated that the OJEU notice will be published in March 2016

Full details, including how to formally register and express an interest in tendering via the etenderwales portal, will be included in the OJEU Notice.

Sub contracting and joint bidding will be actively encouraged in respect of responses to the tender when it is published. In order to provide the market with advance notice of this intention NPS are publishing this intention in the prior indicative notice. The attached link provides further information for Suppliershttp://cymru.gov.uk/topics/improvingservices/bettervfm/publications/jointbidding/?lang=en

(WA Ref:36138)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  28 - 10 - 2015

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

I)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael gwybodaeth bellachNational Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Jackie Kay

+44 3007900170

npsfleet@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
14/12/15 13:17Supplier Engagement Events - January 2016

NPS Fleet have arranged 2 supplier engagement events for Vehicle Spares as follows: 14th January 2016 - Waterton Centre Bridgend, CF31 3WT (1.30pm – 3.30pm) 15th January 2016 - Welsh Government Offices, Llandudno Junction, LL31 9RZ (1.30pm – 3.30pm) These events are being held prior to NPS issuing a tender for the supply of vehicle spares in order to help inform the requirements. If you would like to register your company, please email the NPS Fleet team (NPSfleet@wales.gsi.gov.uk), indicating which event you would like to attend and how many delegates. Further information will be issued nearer the event.
Prif Gyswllt: npsfleet@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34322000Brakes and brake partsMechanical spare parts except engines and engine parts
34312000Engine partsEngines and engine parts
50116000Maintenance and repair services related to specific parts of vehiclesRepair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
34320000Mechanical spare parts except engines and engine partsParts and accessories for vehicles and their engines
34411000Parts and accessories for motorcyclesMotorcycles
34300000Parts and accessories for vehicles and their enginesTransport equipment and auxiliary products to transportation
16800000Parts of agricultural and forestry machineryAgricultural machinery
16810000Parts of agricultural machineryParts of agricultural and forestry machinery
42124100Parts of engines or motorsParts of pumps, compressors, engines or motors
16820000Parts of forestry machineryParts of agricultural and forestry machinery
42124211Parts of fuel pumpsParts of pumps, compressors, engines or motors
42142000Parts of gearing and driving elementsGears, gearing and driving elements
42142100Parts of gearing elementsParts of gearing and driving elements
42124150Parts of hydraulic power engines or motorsParts of pumps, compressors, engines or motors
34224200Parts of other vehiclesParts of trailers, semi-trailers and other vehicles
42124200Parts of pumps or liquid elevatorsParts of pumps, compressors, engines or motors
42124000Parts of pumps, compressors, engines or motorsPumps and compressors
42124170Parts of reaction enginesParts of pumps, compressors, engines or motors
34224000Parts of trailers, semi-trailers and other vehiclesTrailers, semi-trailers and mobile containers
34330000Spare parts for goods vehicles, vans and carsParts and accessories for vehicles and their engines
42132300Valve partsParts of taps and valves
34326000Vehicle jacks, clutches and associated partsMechanical spare parts except engines and engine parts
34324000Wheels, parts and accessoriesMechanical spare parts except engines and engine parts

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
28/10/1525970 Joint Bidding infographic suppliers BILINGUAL WEB (3)Joint Bidding Bilingual223.46 KB0
28/10/15FAQ Consorium Bids Welsh10 Prif Gwestiwn Cyffredin ar gyfer Cynigwyr Consortia107.38 KB0
28/10/15FAQ For Consortium BiddersFAQ Consortium Bids (English)26.52 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru