Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: specialist to design maps to help improve customer experience
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 31/10/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: We want you to produce innovative maps to replace our acquired selection from Arriva. We would like you to become our map guardians and to maintain version control of all our maps.
Maps required include;
• Network map – schematic and geographical
• Timetable route specific maps
• Core South Wales Valley Lines maps - schematic and geographical
• Accessibility map with more detail on step-free access at stations
• Partnership maps e.g. Cadw, GLTow, TrawsCymru etc
• Local area street maps
• Maps to be featured on the Useful Information posters at stations including Rail Replacement bus locations.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Procurement, 47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

Leanne Millard

+44 2920720500

leanne.millard@tfwrail.wales

http://www.tfwrail.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

specialist to design maps to help improve customer experience

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

We want you to produce innovative maps to replace our acquired selection from Arriva. We would like you to become our map guardians and to maintain version control of all our maps.

Maps required include;

• Network map – schematic and geographical

• Timetable route specific maps

• Core South Wales Valley Lines maps - schematic and geographical

• Accessibility map with more detail on step-free access at stations

• Partnership maps e.g. Cadw, GLTow, TrawsCymru etc

• Local area street maps

• Maps to be featured on the Useful Information posters at stations including Rail Replacement bus locations.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=96865.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

22114300 Maps
79415200 Design consultancy services
79822500 Graphic design services
84 Transport for Wales Rail Services / Keolis Amey Operations Limited
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ0070

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  04 - 12 - 2019

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:96865)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  31 - 10 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: leanne.millard@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
79822500Graphic design servicesComposition services
22114300MapsDictionaries, maps, music books and other books

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT314315: specialist to design maps to help improve customer experience
Dyddiad Cyhoeddi: 31/10/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Cuddio plant
NOV315931: Map designs of our network
Dyddiad Cyhoeddi: 12/11/19
Dyddiad Cau: 09/12/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
DEC320499: Map designs of our network
Dyddiad Cyhoeddi: 20/12/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru