Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Families First - Wrexham
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: WCBC is inviting potential providers to a virtual market engagement event, in relation to the forthcoming procurement for the provision of Families First Community Hubs.
The virtual market engagement events will take place on Monday 1st November from 3 – 4.30 pm and Wednesday 3rd November – 11am – 12.30.
We are looking to providers who can offer a local hub where families can access integrated community health, social care and third sector services in a welcoming and safe environment. Potential providers will need to understand the community in which they are operating, to engage proactively with local residents and to link with other hubs and providers to offer excellent information and advice.
This event will provide an opportunity for potential providers to get information about the council’s commissioning intentions and forthcoming procurement, to ask questions, to meet other providers with whom they may wish to collaborate and to share insight and good ideas to help inform the procurement exercise.
It is anticipated that the contracts for the Families First Community Hubs will start in March 2022 and the duration of the contract will be for three years, with the option to extend for a period of up to 2 years; dependent on annual confirmation of WG funding. WCBC is seeking to procure 3 or 4 such hubs.
You are welcome to join us if you just want to know more, if you really want to provide this, or if you are somewhere in between!
To register your interest for either session then please email Nic Thompson on nicola.thompson@wrexham.gov.uk for further details.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Nicola Thompson

+44 1978292798


1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK


+44 1978292798


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Families First - Wrexham

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

WCBC is inviting potential providers to a virtual market engagement event, in relation to the forthcoming procurement for the provision of Families First Community Hubs.

The virtual market engagement events will take place on Monday 1st November from 3 – 4.30 pm and Wednesday 3rd November – 11am – 12.30.

We are looking to providers who can offer a local hub where families can access integrated community health, social care and third sector services in a welcoming and safe environment. Potential providers will need to understand the community in which they are operating, to engage proactively with local residents and to link with other hubs and providers to offer excellent information and advice.

This event will provide an opportunity for potential providers to get information about the council’s commissioning intentions and forthcoming procurement, to ask questions, to meet other providers with whom they may wish to collaborate and to share insight and good ideas to help inform the procurement exercise.

It is anticipated that the contracts for the Families First Community Hubs will start in March 2022 and the duration of the contract will be for three years, with the option to extend for a period of up to 2 years; dependent on annual confirmation of WG funding. WCBC is seeking to procure 3 or 4 such hubs.

You are welcome to join us if you just want to know more, if you really want to provide this, or if you are somewhere in between!

To register your interest for either session then please email Nic Thompson on nicola.thompson@wrexham.gov.uk for further details.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=114848.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
85100000 Health services
85300000 Social work and related services
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 02 - 2022

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114848)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85100000Health servicesHealth and social work services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru