Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Formative Process Evaluation and Value Based Evaluation for the All Wales Diabetes Prevention Programme (AWDPP)
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 19/11/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The principal objectives of the procurement are to:
Commission a partner to undertake external formative process evaluation for the AWDPP.
Obtain an agreement compliant with the PHW NHS Trust’s SFIs for the procurement of the evaluation of the AWDPP.
Ensure value for money principles are adhered to via a procurement provisioned to support a national service.
CPV: 73000000, 73000000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Ffôn: +44 1443848585

E-bost: bethan.dyke@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Formative Process Evaluation and Value Based Evaluation for the All Wales Diabetes Prevention Programme (AWDPP)

Cyfeirnod: PHW-OJEU-48554

II.1.2) Prif god CPV

73000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The principal objectives of the procurement are to:

Commission a partner to undertake external formative process evaluation for the AWDPP.

Obtain an agreement compliant with the PHW NHS Trust’s SFIs for the procurement of the evaluation of the AWDPP.

Ensure value for money principles are adhered to via a procurement provisioned to support a national service.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 150 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Public Health Wales

Capital Quarter 2

Cardiff

CF10 4BE

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Through this tender, Public Health Wales wishes to commission a Formative Process Evaluation of the AWDPP. Considering the intervention and assumptions, it is anticipated that the evaluation will answer the following questions in order to understand if the intervention is supporting the prevention of diabetes in Wales.

The evaluation must address interaction with context, implementation (including consideration of value based care and Wales Prudent Healthcare Principles), mechanism of impact, and short term outcomes through participant and practitioner feedback. The formative process evaluation will be addressed through exploration of:

Interaction within context: Understanding the dynamic contextual factors, which influence implementation, intervention mechanism and impact/outcomes. What considerations are needed to support replicability of success across Wales and in different populations?

Implementation: Is the intervention being implemented as planned (model of delivery, fidelity of intervention, resources, level of integration with other services)?; how this is achieved?; what is working well/not?; what are the enablers and barriers to implementation?; who is offered the intervention?; reasons for uptake or refusal?; is the implementation in line with value-based care/prudent healthcare principles?

Mechanism of impact: exploring the causal mechanisms of the intervention; professional and participant responses to/interactions with intervention; participants’ actions following intervention; unintended consequences of the intervention offer/uptake.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 15

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As set out in the Invitation to Tender.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As set out in the Invitation to Tender.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/11/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/11/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

1. The Contracting Authority reserves the right to award the contract in whole, in part or annul the tendering process and not award any

contract.

2. Bidders should note that they will be required to enter into terms and conditions of contract as set out in the Procurement documents and

that save for matters of clarification or consistency the Contracting Authority will not negotiate the terms.

3. The Contracting Authority will not accept completed responses after the stated closing date.

4. All documents to be priced (where applicable) in sterling and all payments made in sterling.

5. All tender costs and liabilities incurred by bidders shall be the sole responsibility of the bidders.

6. Prospective suppliers should note that NHS Shared Services Partnership - Procurement Services is acting on behalf of the Public Health Wales NHS Trust.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114852

(WA Ref:114852)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

NHS Wales Shared Services Partnership on behalf of Public Health Wales NHS Trust will allow a minimum 10 calendar

day standstill period between notifying the award decision and awarding the contract.

Unsuccessful tenderers and applicants are entitled to receive reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages

of the winning bid and the reasons why the tenderer/applicant was unsuccessful. Should additional information be required it should be

requested of the addressee in section I.1. Aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the procurement rules

have the right to take action in the High Court (England and Wales). Any such action is subject to strict time limits in accordance with the

Public Contracts (Amendments) Regulations 2015.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
15/10/21 15:31Notice date(s) changed

IV.2.2) Time limit
Old date: 23/11/2021 12:00
New date: 19/11/2021 12:00

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 23/11/2021 12:00
New date: 19/11/2021 12:00

Update to deadline date.
Prif Gyswllt: bethan.dyke@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru