Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Penrhos Ave Education Centre, Colwyn Bay, Flat Roofing works
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The specification/s were for the installation in accordance with the appropriate sections of all current relevant code of practice, Building Regulations and manufacturer's installation instructions for product supplied by the company. The works were to be installed by an Alumasc Registered Contractor and as agreed in the contract, the Alumasc Certificate of a 30 Year System Warranty was to be issued to the Building Owner from the date of final completion.
Works to re-roof a flat roof were part of the Penrhos Ave Education Centre in Colwyn Bay, Conwy.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

GB Edwards BEng (Hons) C Eng FICE

+44 1492574000

garry.obrien@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Penrhos Ave Education Centre, Colwyn Bay, Flat Roofing works

2.2

Disgrifiad o'r contract

The specification/s were for the installation in accordance with the appropriate sections of all current relevant code of practice, Building Regulations and manufacturer's installation instructions for product supplied by the company. The works were to be installed by an Alumasc Registered Contractor and as agreed in the contract, the Alumasc Certificate of a 30 Year System Warranty was to be issued to the Building Owner from the date of final completion.

Works to re-roof a flat roof were part of the Penrhos Ave Education Centre in Colwyn Bay, Conwy.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45453100 Refurbishment work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Weatherwell Roofing Ltd

Unit 4B, Gaerwen Industrial Estate,

Gaerwen

LL606HR

UK
www.weatherwellroofing.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ELN 611

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  02 - 08 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114808)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: garry.obrien@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL366558: Penrhos Ave Education Centre, Colwyn Bay, Flat Roofing works
Dyddiad Cyhoeddi: 15/07/21
Dyddiad Cau: 29/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
AUG371768: Penrhos Ave Education Centre, Colwyn Bay, Flat Roofing works
Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
OCT376309: Penrhos Ave Education Centre, Colwyn Bay, Flat Roofing works
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru