Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Egg processing room equipment
Cyhoeddwyd gan: T V Hughes & Co
Dyddiad Cyhoeddi: 18/02/19
Dyddiad Cau: 28/02/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: • room equipment
• Seeking the provision and installation of ;
1) An egg packer, to place eggs onto egg trays once graded on the egg conveyor
2) An egg Stacker, to place the trays of eggs created by the packer on top of each other to allow the palletiser to them transport to the large pallets for sale to the egg company
Both the packer and stacker must be able to efficiently deal with eggs from a 32,000 bird poultry unit Egg

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


T V Hughes & Co

Godregarreg farm, Llangadog ,

Carmathernshire

SA19 9DA

UK

Eifion Hughes

+44 1550777429


1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


T V Hughes & Co

Godregarreg farm, Llangadog ,

Carmathernshire

SA19 9DA

UK


+44 1550777429


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


T V Hughes & Co

Godregarreg farm, Llangadog ,

Carmathernshire

SA19 9DA

UK


+44 1550777429


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Egg processing room equipment

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

• room equipment

• Seeking the provision and installation of ;

1) An egg packer, to place eggs onto egg trays once graded on the egg conveyor

2) An egg Stacker, to place the trays of eggs created by the packer on top of each other to allow the palletiser to them transport to the large pallets for sale to the egg company

Both the packer and stacker must be able to efficiently deal with eggs from a 32,000 bird poultry unit Egg

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89904.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     28 - 02 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89904)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru