Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 11/09/20
Dyddiad Cau: 02/10/20
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group wishes to appoint a competent Contractor to undertake the Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems.
Each site shall be serviced annually, and servicing certificates shall be supplied to the Group within 5 working days of completion.
The contract duration is for 2 years with the option to extend for 2 further 12-month periods (2+1+1).
The Contractor must be Atlas accredited or equivalent.
The estimated start date will be October 2020.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609

procurement.helpdesk@poblgroup.co.uk

http://poblgroup.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pobl Group wishes to appoint a competent Contractor to undertake the Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems.

Each site shall be serviced annually, and servicing certificates shall be supplied to the Group within 5 working days of completion.

The contract duration is for 2 years with the option to extend for 2 further 12-month periods (2+1+1).

The Contractor must be Atlas accredited or equivalent.

The estimated start date will be October 2020.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=103967

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31216100 Lightning-protection equipment
45312310 Lightning-protection works
1012 Gwynedd
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please refer to ITT

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please refer to ITT

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0061

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     02 - 10 - 2020  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 10 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:103967)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 09 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.helpdesk@poblgroup.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31216100Lightning-protection equipmentLightning arrestors
45312310Lightning-protection worksAlarm system and antenna installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1012Gwynedd
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP344802: Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems
Dyddiad Cyhoeddi: 11/09/20
Dyddiad Cau: 02/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373104: Inspection, Maintenance and Testing of Lightning Protection Systems
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru