Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Painting and Minor Works for Student Accommodation in Aberystwtyh
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group wishes to appoint a Contractor to carry out painting and minor works at student accommodation located in Aberystwyth.
The Contract has been divided into 2 lots:
• Lot 1 Pentre Jane Morgan Internal Painting
Internal Painting, Pentre Jane Morgan Student Village, SY23 2TE (mixture of 5 and 6 bed houses)
Works to commence 29th June 2020 and be completed no later than 28th August 2020 (except block 75 which must be completed no later than 3rd July 2020)
• Lot 2 Aberystwyth Seafront Internal and External Painting
External Painting Blaenwern House, Victoria Terrace, SY23 2DH, Balmoral House, Victoria Terrace, SY23 2BN and Clarendon House, Victoria Terrace, SY23 2DG and Internal Painting Clarendon House, Victoria Terrace, SY23 2DG and Pumlumon Block, Victoria Terrace SY23 2DJ. Works to commence 29th June 2020 and be completed no later than 7th August 2020

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609

Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk

http://poblgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Painting and Minor Works for Student Accommodation in Aberystwtyh

2.2

Disgrifiad o'r contract

Pobl Group wishes to appoint a Contractor to carry out painting and minor works at student accommodation located in Aberystwyth.

The Contract has been divided into 2 lots:

• Lot 1 Pentre Jane Morgan Internal Painting

Internal Painting, Pentre Jane Morgan Student Village, SY23 2TE (mixture of 5 and 6 bed houses)

Works to commence 29th June 2020 and be completed no later than 28th August 2020 (except block 75 which must be completed no later than 3rd July 2020)

• Lot 2 Aberystwyth Seafront Internal and External Painting

External Painting Blaenwern House, Victoria Terrace, SY23 2DH, Balmoral House, Victoria Terrace, SY23 2BN and Clarendon House, Victoria Terrace, SY23 2DG and Internal Painting Clarendon House, Victoria Terrace, SY23 2DG and Pumlumon Block, Victoria Terrace SY23 2DJ. Works to commence 29th June 2020 and be completed no later than 7th August 2020

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45440000 Painting and glazing work
45442100 Painting work
45442110 Painting work of buildings
45442121 Painting work of structures
45442180 Repainting work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC0090
Curtis Painting Group

21 Drome Road, Deeside Industrial Estate,

Flintshire

CH52nr

UK

PROC0090
Colin Ewart Painting & Decorating Limited

2 Cae Rhos,

Bow Street

SY245DU

UK
www.colinewart.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0090

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 07 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113989)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45442100Painting workApplication work of protective coatings
45442110Painting work of buildingsApplication work of protective coatings
45442121Painting work of structuresApplication work of protective coatings
45442180Repainting workApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY333433: Painting and Minor Works for Student Accommodation in Aberystwtyh
Dyddiad Cyhoeddi: 07/05/20
Dyddiad Cau: 09/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373081: Painting and Minor Works for Student Accommodation in Aberystwtyh
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru