Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Community Shares Wales Resilience Project Evaluation
Cyhoeddwyd gan: Wales Co-operative Centre
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Centre requires a contractor to undertake the evaluation of the Community Shares Wales Resilience Project. The evaluation will analyse and evaluate the progress of the project and inform improvements to project practices and delivery to help with future project development. It will have two major facets, firstly, an initial formative, baseline evaluation of its systems and processes (which will, amongst other things, ensure that they are appropriate to delivering the aims and objectives of the project in line with National Lottery Community Fund’s expectations) and secondly, a summative evaluation regarding its on-going impact.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wales Co-operative Centre

Y Borth, 13 Beddau Way,

Caerphilly

CF83 2AX

UK

Claudia Limpert

+44 3001115050

claudia.limpert@wales.coop

+44 3001115051
www.wales.coop

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Community Shares Wales Resilience Project Evaluation

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Centre requires a contractor to undertake the evaluation of the Community Shares Wales Resilience Project. The evaluation will analyse and evaluate the progress of the project and inform improvements to project practices and delivery to help with future project development. It will have two major facets, firstly, an initial formative, baseline evaluation of its systems and processes (which will, amongst other things, ensure that they are appropriate to delivering the aims and objectives of the project in line with National Lottery Community Fund’s expectations) and secondly, a summative evaluation regarding its on-going impact.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
79419000 Evaluation consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

17300 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Hawliau

Co Voices From Care , 43 The Parade ,

Cardiff

cf243ab

UK
www.hawliau.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CSWRP Evaluation

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  23 - 08 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:114010)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: claudia.limpert@wales.coop
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Powys
Ceredigion
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych
Caerdydd
Bro Morgannwg
Sir Fynwy
Conwy
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Pen-y-Bont ar Ogwr
Nedd Port Talbot
Abertawe
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Ynys Môn

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN364967: Community Shares Wales Resilience Project Evaluation
Dyddiad Cyhoeddi: 18/06/21
Dyddiad Cau: 26/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wales Co-operative Centre
SEP373095: Community Shares Wales Resilience Project Evaluation
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wales Co-operative Centre

Copyright © GwerthwchiGymru