Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Provision and installation of new roof, external wall insulation, replacement windows, cavity wall insulation, new footpaths and any other associated work identified.
Further details can be found on Delta (https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ).
Access Code - 7MK5F6N5UQ

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP20 2DW

UK

Gary Snoad-Jones

+44 1633381111


www.newportcityhomes.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats

2.2

Disgrifiad o'r contract

Provision and installation of new roof, external wall insulation, replacement windows, cavity wall insulation, new footpaths and any other associated work identified.

Further details can be found on Delta (https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ).

Access Code - 7MK5F6N5UQ

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45320000 Insulation work
45421132 Installation of windows
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Westdale Midlands Ltd

Suite 18, Merlin House, 1 Langstone Business Park,

Newport

NP182HJ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 09 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114007)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421132Installation of windowsJoinery work
45320000Insulation workBuilding installation work
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR363175: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Dyddiad Cyhoeddi: 29/04/21
Dyddiad Cau: 28/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes
SEP373099: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes

Copyright © GwerthwchiGymru