Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Core Valley Lines OLE - CHS Piles for R2P & ABD Routes (Supply Only)
Cyhoeddwyd gan: Amey Rail Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 15/09/21
Dyddiad Cau: 22/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Amey Infrastructure Wales Limited (AIWL) are acting as managing agent for the InfraCo part of the Operator and Development Partner (ODP) who have been appointed by Transport For Wales to undertake the Wales and Borders franchise.
Amey Infrastructure Wales Limited (AIWL), on behalf of InfraCo, are seeking to appoint a party to supply only CHS pile materials for the R2P (Radyr to Pontypridd) and ABD (Aberdare) route sections in continuation of the piling and foundations works being carried out on the routes.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Amey Infrastructure Wales Limited

Transport for Wales CVL Infrastructure Depot, Treforest Industrial Estate,

Pontypridd

CF37 5UT

UK

Matt Brown

+44 7718168421

matthew.brown4@amey.co.uk

https://www.amey.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Core Valley Lines OLE - CHS Piles for R2P & ABD Routes (Supply Only)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Amey Infrastructure Wales Limited (AIWL) are acting as managing agent for the InfraCo part of the Operator and Development Partner (ODP) who have been appointed by Transport For Wales to undertake the Wales and Borders franchise.

Amey Infrastructure Wales Limited (AIWL), on behalf of InfraCo, are seeking to appoint a party to supply only CHS pile materials for the R2P (Radyr to Pontypridd) and ABD (Aberdare) route sections in continuation of the piling and foundations works being carried out on the routes.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=114038.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

14622000 Steel
34946000 Railway-track construction materials and supplies
34946100 Railway-track construction materials
44110000 Construction materials
44212400 Piling
45262210 Foundation work
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Amey Infrastructure Wales Limited (AIWL) is seeking to procure a quantity of steel CHS piles by means of supply only to the R2P (Radyr to Pontypridd) and ABD (Aberdare) route sections of the CVL OLE project.

Full details for the workscope (quantities, etc) can be found in the ITT documentation supplied with this tender in the 'Additional Documentation' section.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114038)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

CVL OLE (R2P & ABD) - CHS Piles Supply Enquiry 150921
manufacturing drgs
MS-B83-B02-S01-R00
MS-B83-B02-S02-R00
R2P and ABD CHS Piles - Pricing Sheet 09.09.21
Mandatory Amey Policies

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
20/09/21 09:00Unpainted Piles

Good morning,

Please may we ask all tenderers to include for prices of piles uncoated (unpainted) as well as coated (painted). We are currently investigating whether this would be a feasible option.

I would ask that you simply include another column to the Pricing Document for unpainted piles to show this.
Prif Gyswllt: matthew.brown4@amey.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44110000Construction materialsConstruction materials and associated items
45262210Foundation workSpecial trade construction works other than roof works
44212400PilingStructural products and parts except prefabricated buildings
34946100Railway-track construction materialsRailway-track construction materials and supplies
34946000Railway-track construction materials and suppliesRailway equipment
14622000SteelAlloys

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
15/09/21 CVL OLE (R2P & ABD) - CHS Piles Supply Enquiry 150921 Enquiry Document220.50 KB13
15/09/21 manufacturing drgs Manufacturing Drawings1.30 MB10
15/09/21 MS-B83-B02-S01-R00 Connection Assembly Drawing240.14 KB10
15/09/21 MS-B83-B02-S02-R00 Connection Assembly Drawing pt2201.90 KB6
15/09/21 R2P and ABD CHS Piles - Pricing Sheet 09.09.21 Pricing Document28.81 KB11
15/09/21 Mandatory Amey Policies Amey Mandatory Policies Suite14.80 MB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru