Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Facilities Management Services - Lot 5 Security Services
OCID: ocds-h6vhtk-036a2f
ID yr Awdurdod: AA20475
Cyhoeddwyd gan: Highlands and Islands Enterprise
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 26/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

HIE requires a suitably qualified and experienced supplier to provide security services for An Lochran, LSIC, Aurora House, Solasta House and Inverness Campus as detailed in the tender documentation.

This service will include foot patrols, CCTV monitoring and keyholding services at the applicable locations and can generally be split into separate specifications to cover Inverness Campus and the buildings. The objective is to procure a single security service to cover activities across all locations, and we would anticipate cost efficiencies as well as better service could be achieved, for example a reduction in alarm response times.

The initial 3 year budget currently available to deliver this service is between GBP 333,000 and GBP 444,000 (excluding VAT).

Contracts will be managed and administrated by HIE for other parties including, for example UHI (who will not be entering in to direct contracts with suppliers).

See Tender documentation for full details.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Highlands and Islands Enterprise

313

An Lòchran, 10 Inverness Campus

Inverness

IV2 5NA

UK

Ffôn: +44 1463245245

E-bost: hieprocurement@hient.co.uk

NUTS: UKM6

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.hie.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00313

I.1) Enw a chyfeiriad

Inverness Campus Owners Association

C/O Highlands and Islands Enterprise, An Lòchran,

Inverness Campus, Inverness

IV2 5NA

UK

Ffôn: +44 1463245245

E-bost: ICOA@hient.co.uk

NUTS: UKM62

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.invernesscampus.co.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA23323

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa ranbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Materion economaidd ac ariannol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Facilities Management Services - Lot 5 Security Services

Cyfeirnod: FTS 021

II.1.2) Prif god CPV

79710000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

HIE are seeking suitably qualified and experienced suppliers to provide the Facilities Management Services covering a range of services for the buildings within the Inverness Campus (both owned by HIE and/or co-owned by HIE and the University of the Highlands and Islands (UHI); the common areas of the Campus (which are the responsibility of the ICOA) with some services also being for HIE Area Offices.

The requirements are being divided in to 5 Lots as follows:

- Lot 1 Planned Preventative Maintenance & Reactive Repairs Services

- Lot 2 Reception and Support Services

- Lot 3 Cleaning Services

- Lot 4 Waste Collection, Recycling and Management Services

- Lot 5 Security Services

THIS NOTICE RELATES TO LOT 5 SECURITY SERVICES.

Bidders who are interested in bidding for any of the Lots can do so by locating the respective PCS Contract Notices, which are all published on the same date with ‘Facilities Management Services’ in the contract description.

Bidders can submit a response for one or more Lot, however, they will only be awarded one Lot.

It is expected that these services will be required from 1st April 2023 for an initial period of 3 years, with HIE having the option to extend for a period or periods together not exceeding 1 year following the Initial Term.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 592 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79713000

79715000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM6

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

HIE requires a suitably qualified and experienced supplier to provide security services for An Lochran, LSIC, Aurora House, Solasta House and Inverness Campus as detailed in the tender documentation.

This service will include foot patrols, CCTV monitoring and keyholding services at the applicable locations and can generally be split into separate specifications to cover Inverness Campus and the buildings. The objective is to procure a single security service to cover activities across all locations, and we would anticipate cost efficiencies as well as better service could be achieved, for example a reduction in alarm response times.

The initial 3 year budget currently available to deliver this service is between GBP 333,000 and GBP 444,000 (excluding VAT).

Contracts will be managed and administrated by HIE for other parties including, for example UHI (who will not be entering in to direct contracts with suppliers).

See Tender documentation for full details.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Community Benefits & Wealthbuilding - Themes Offered / Pwysoliad: Pass/Fail

Maes prawf ansawdd: Community Benefits & Wealthbuilding - Monitoring and Reporting / Pwysoliad: 5%

Maes prawf ansawdd: Fair Work Practices - Payment of Real Living Wage / Pwysoliad: Pass/Fail

Maes prawf ansawdd: Fair Work Practices- Practices and Approach / Pwysoliad: 5%

Maes prawf ansawdd: Sustainability and Net Zero / Pwysoliad: 5%

Maes prawf ansawdd: Management & Delivery Methodology / Pwysoliad: 25%

Maes prawf ansawdd: Management & Delivery Team / Pwysoliad: 20%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 592 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Contract will be awarded for an initial period of 3 years with HIE having the option to extend for a period or periods together not exceeding 1 calendar year following the Initial Term.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

HIE reserves the right, on giving reasonable written notice from time to time, to require changes to the Services (whether by way of the removal of Services, the addition of new Services, or increasing or decreasing the Services or specifying the order in which the Services are to be performed or the locations where the Services are to be provided). HIE shall not require any such change other than where it is permitted by Regulation 72 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

In accordance with Regulation 72(1)(a) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, HIE reserves the right to make changes to the volume, scope or location of the Services to be supplied under the Contract following a review of the Services by HIE, particularly with regard to demand and budgetary availability or where HIE’s strategic focus changes as a result of changes in Scottish Government policy or as a result of a direction given to them by the Scottish Government. This may result in amendments to existing requirements under the Contracts.

Contract modifications may include (but are not limited to):

- Changes to building occupancy or activities which results in an increased or decreased security service requirement.

- Changes in lease agreements or occupancy which lead to areas being permanently or temporarily vacant.

- Requests from occupiers or tenants to increase service provision.

- Addition or removal of buildings within the Campus.

- Additional patrol frequencies (either by vehicle or foot at night) for safety and security purposes at the Campus or individual sites.

- Addition of a building opening service

- Requirement for a physical 24 hour security presence at the Campus

- Requirement for an additional guard on either day or night duties

- Removal of CCTV monitoring (either day, night or 24 hours) for monitoring by Police/Local Authority.

- Changes to HIE’s available budget to deliver these services.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

4A.2 In line with Scottish Government contracts the bidder and their sub-contractors will be required to hold approved contractor status from the Security Industry Authority (SIA) for security guarding, key holding and CCTV by the date for receipt of bids.

Bidders will be required to provide their ACS reference number and expiry date of their SIA approved contractor status. This will be verified by HIE against the online database and will be evaluated on a Pass/Fail basis.

https://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/acs-roac.aspx

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

4B.5 It is a requirement of this Contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commence of any subsequently awarded Contract, the types and levels of insurance indicated below:

Employer’s (Compulsory) Liability Insurance = GBP 5,000,000 for each and every claim.

See http://www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf

Public Liability Insurance = GBP 5m for each and every claim

Professional Indemnity Insurance = GBP 1m in aggregate

Fidelity Guarantee = GBP 250k in aggregate

Loss of Keys and Consequential Loss of Keys = GBP 250k in aggregate

4B.6 HMRC IR35 (not scored)

HIE as a public body must comply with HMRC IR35 provisions. Therefore, where you are bidding as a personal service company (PSC) or will be using a personal service company to provide services under the Contract please identify these PSC(s) in your response to 4B.6.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

4C4 If bidders intend to use a supply chain to deliver the requirements detailed in the Contract Notice, they should confirm they have (or have access to) the relevant supply chain management and tracking systems to ensure a resilient and sustainable supply chain. Pleaser refer to SPD for full requirements. If bidders do not pay at least 95% of valid invoices on time and are unable to provide a proportionate and timely improvement plan, their organisation will not be selected to participate further in this procurement.

4C10 Bidders will be required to confirm whether they intend to subcontract and, if so, for what proportion of the contract.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

The Contract will include Key Performance Indicators (KPI's) which can be found within the Tender documentation.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/10/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

HIE reserves the right to re-tender for these services upon termination of the contract or at the end of the contract period, including any extension period.

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To support the process, accompanied Site Visits will be available on 6th October 2022 (see tender documentation for specific timings for each Lot). If bidders would like to attend any of these site visits they are must confirm by email to hieprocurement@hient.co.uk by 17:00hrs on Tuesday 4th October 2022. They must include details of the session/s they wish to attend along with the names of those attending (maximum 2 individuals per organisation). Attendance is not required in order to participate in the tendering process. Following these sessions, any questions and answers raised will be made available to all bidders via PCS.

It is estimated that the total value of the services over the maximum duration of 4 years will be GBP 592,000 (excluding VAT). This is the figure which has been used in II.1.5 & II.2.6.

Where bidders are participating with others (SPD 2A.17) and/or relying on the capacity of other entities in order to meet selection criteria (SPD 2C.1)and/or subcontracting (SPD 2D.1) they are required to provide information relating to these entities with the relevant supporting SPD documentation being submitted.

SPD 2A.3 (not scored) Where relevant, bidders are required to insert details of their Companies House (or equivalent) registration number

SPD 2C.1 Where relevant, bidders are required to provide information relating to consortia and/or sub-contractors with the relevant supporting SPD documentation being submitted.

SPD 3D.12 Bidders should refer to the "Conflict of Interest" Section within the Scope of Requirements when completing this question.

In order to participate, bidders should register, for free, on the Public Contracts Scotland (PCS) website(www.publiccontractsscotland.gov.uk), and record their interest in this contract and download and complete all relevant documentation.

Tenders must be submitted via the PCS postbox and must be received by the published deadline. Late tenders will not be accepted and HIE will reject any submissions received after the deadline. Email or hard copy responses will not be accepted.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=705369.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Bidders will be expected to support the delivery of community benefits which take into account HIEs role as a local economic development agency.

The types of Community Benefits that bidders may seek to offer and incorporate to the contract may include, but are not restricted to the areas detailed in the Scope of Requirements.

(SC Ref:705369)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=705369

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Inverness Sheriff Court and Justice of the Peace Court

The Inverness Justice Centre, Longman Road

Inverness

IV1 1AH

UK

Ffôn: +44 1463230782

E-bost: inverness@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/inverness-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

An economic operator that suffers, or is at risk of suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 or the Procurement Reform (Scotland) Act 2014 , may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hieprocurement@hient.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79713000Guard servicesSecurity services
79715000Patrol servicesSecurity services
79710000Security servicesInvestigation and security services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru