Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Plain bearings
OCID: ocds-kuma6s-124953
ID yr Awdurdod: AA39643
Cyhoeddwyd gan: Minesto UK Ltd.
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 12/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: A set of bearings and thrust washers for subsea use. Bearing diameters 45 to 200 mm.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Minesto UK Ltd.

41-43 Market Street,

Holyhead, Isle of Anglesey

LL65 1UN

UK

Markus Justander

+46 31290060


http://minesto.com/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Plain bearings

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

A set of bearings and thrust washers for subsea use. Bearing diameters 45 to 200 mm.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124953.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44440000 Bearings
44532200 Washers
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

33 bearings and 10 thrust washers.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PO19804

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     12 - 10 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   19 - 10 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   SV  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note that Minesto is a private company and does not qualify as a “contracting authority” as defined in Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council. Minesto may therefore choose not to fully comply with requirements on contracting authorities as described in WEFO and EC guidelines.

(WA Ref:124953)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Minesto projects may be part-funded through various public and private sources; our current partners are: - The European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO), - The European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, - Swedish Energy Agency, - European Regional Development Fund via the Interreg France (Channel) England Programme.

- The European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government. The ERDF funding is managed by the Welsh Government’s European Funding Office (WEFO),

- The European Union's Horizon 2020 research and innovation programme,

- Swedish Energy Agency,

- European Regional Development Fund via the Interreg France (Channel) England Programme.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

COAS5-MNT-270-SPC-0002 A01 TECHNICAL SPECIFICATION, PLAIN BEARINGS
Invitation to Tender Plain bearings L051-19804-ITT-001 B01
Minesto - General Terms and Conditions - 3.1
Contractor application form DGU0168 - Ver. 6.2
Minesto Standard mutual Non-Disclosure Agreement
Minesto - Contractor HSQE PQQ - Ver 3.0

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
23/09/22 14:57REPLACED FILE: COAS5-MNT-270-SPC-0002 A01 TECHNICAL SPECIFICATION, PLAIN BEARINGS

Annex 3 Technical Specification Rev A02. The unit of cycle time changed from m/s to s in Section 3.
23/09/22 15:20Additional technical requirements on bearings

We prefer maintenance-free bearings.

The loads listed on the bearings are radial. The loads through the thrust washers are axial.

The direction of the load alternate with the oscillation.

For the spherical bearing, the width of the outer ring should be 28 mm while the inner rotating ring could be of width around 35 mm. The bearing will be locked in place by its outer ring.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44440000BearingsMiscellaneous fabricated products and related items
44532200WashersNon-threaded fasteners

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/09/22Invitation to Tender Plain bearings L051-19804-ITT-001 B01Invitation to Tender B01594.20 KB5
22/09/22Minesto - General Terms and Conditions - 3.1Annex 4 Minesto Terms and Conditions89.18 KB2
22/09/22Contractor application form DGU0168 - Ver. 6.2Annex 5 Contractor Tender Application Form Ver 6.283.62 KB3
22/09/22Minesto Standard mutual Non-Disclosure AgreementAnnex 6 Minesto Standard Mutual Non-Disclosure Agreement103.50 KB2
22/09/22Minesto - Contractor HSQE PQQ - Ver 3.0Annex 7 Subcontractor Competence Assessment Questionnaire Ver 3.086.58 KB3
23/09/22COAS5-MNT-270-SPC-0002 A02 TECHNICAL SPECIFICATION, PLAIN BEARINGSAnnex 3 Technical Specification Rev A02. The unit of cycle time changed from m/s to s in Section 3.335.41 KB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
22/09/22COAS5-MNT-270-SPC-0002 A01 TECHNICAL SPECIFICATION, PLAIN BEARINGSAnnex 3 Technical Specification A01335.60 KB

Copyright © GwerthwchiGymru