Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfWRL Facilities Management
OCID: ocds-kuma6s-120731
ID yr Awdurdod: AA80566
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
Dyddiad Cyhoeddi: 23/09/22
Dyddiad Cau: 04/11/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: TfW operate a diverse estate of 248 stations and ancillary properties across Wales and the border regions. These stations are the gateway to our network and invariably the heartbeat of the local communities which they serve. The next iteration of our Facilities Management (FM) arrangements will commence in early 2023 and need to reflect the importance of these facilities as well as current and future customer aspirations.
CPV: 79993000, 79993000.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Ffôn: +44 2920720500

E-bost: nathan.jones@tfwrail.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tfwrail.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA80566

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TfWRL Facilities Management

Cyfeirnod: TEN047

II.1.2) Prif god CPV

79993000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

TfW operate a diverse estate of 248 stations and ancillary properties across Wales and the border regions. These stations are the gateway to our network and invariably the heartbeat of the local communities which they serve. The next iteration of our Facilities Management (FM) arrangements will commence in early 2023 and need to reflect the importance of these facilities as well as current and future customer aspirations.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79993000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hard FM Procurement will be sourced in accordance with an Open Procedure of the Utilities Contracts Regulations 2015

The proposed contract covers the provision of preventative (PPM) maintenance and reactive maintenance along with ancillary services for sites across the Wales and borders network. The station estate (248 locations) and ancillary buildings are outlined in Appendix 1 to this document and have been divided into 3 lots due to their geographical locations. You may choose to tender for all lots or select certain lots:

Lot 1 – North

Lot 2 – South

Lot 3 – Core Valley Lines (CVL)

Lot 4 – All stations (ie Lot 1 + Lot 2 + Lot 3)

The following scope will apply to this tender:

The Supplier must provide a Computer Aided Facilities Management (CAFM) system to request and have recorded works and/or faults relating to the property and its assets 365 days per year, 7 days per week and 24 hours a day.

The Supplier must have the capability to manage and implement remedies to address asset faults and breakdowns requiring multiple trades. The Supplier will be accountable for the quality of service from its own supply chain and subcontractors

The Supplier must be fully conversant with all relevant current and pending legislation. As our expert partner, the Service provider must advise of the requirements to achieve compliance, its risks from areas of non-compliance and relevant mitigation techniques.

Please refer to Volume 5 – Scope of Work and all relevant attachments, included in the tender documentation, for the full scope of work.

Please Note: The scope of service will fluctuate over time, both up and down, to potentially include new work packages, new locations such as stations, depots or ancillary buildings, and additional subsidiaries of Transport for Wales.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

3 year contract with an option to extend for a further 2 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The scope of service will fluctuate over time, both up and down, to potentially include new work packages, new locations such as stations, depots or ancillary buildings, and additional subsidiaries of Transport for Wales.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Access to supplementary detail required to prepare a bid are stored on a SharePoint site which is password protected - to obtain access, an NDA will need to be signed. Please follow the instructions outlined in Volume 5 - Scope

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 022-120731

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 90  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/11/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

5 years from contract start date

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124964.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

All requirements are outlined in the tender documents

(WA Ref:124964)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
28/09/22 08:10Notice date(s) changed

IV.2.2) Time limit
Old date: 24/10/2022 12:00
New date: 04/11/2022 12:00

Admin error
Prif Gyswllt: nathan.jones@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79993000Building and facilities management servicesMiscellaneous business-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR395680: TfWRL Facilities Management
Dyddiad Cyhoeddi: 25/04/22
Math o Hysbysiad: SF04 Hysbysiad dangosol cyfnodol - cyfleustodau
Enw'r awdurdod: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
SEP412334: TfWRL Facilities Management
Dyddiad Cyhoeddi: 23/09/22
Dyddiad Cau: 04/11/22
Math o Hysbysiad: SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Enw'r awdurdod: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
23/09/22ITT Volume 1 – Instructions and Response RequirementsITT Volume 1 – Instructions and Response Requirements429.02 KB33
23/09/22TFWRL - Volume 2 - Selection Questionnaire TemplateITT Volume 2 – Selection Questionnaire154.32 KB24
23/09/22TfWRL - Volume 3 - Facilities Management FinalITT Volume 3– Tender Questionnaire122.79 KB24
23/09/22TfWRL Volume 4 - Pricing Schedule FMITT Volume 4 - Pricing Schedule104.85 KB24
23/09/22TfWRL - Volume 5 – Scope of WorkITT Volume 5 – Scope of Work447.48 KB24

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru