Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Amdanom Ni

Ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael yw'r wefan GwerthwchiGymru newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Ein nod yw:

 • helpu busnesau i ennill contractau sector cyhoeddus ar draws Cymru
 • helpu prynwyr sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendr
 • helpu busnesau i hyrwyddo eu gwasanaethau
 • helpu busnesau i ddod o hyd i gyfleoedd tendro addas

Bob blwyddyn bydd gwerth biliynau o bunnoedd o gontractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau sector cyhoeddus yn cael eu hysbysebu ar y wefan hon. Caiff y contractau hyn eu cynnig gan amrywiaeth eang o gyrff sy'n cael eu hariannu drwy ffynonellau cyhoeddus, yn cynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • awdurdodau lleol
 • ymddiriedolaethau GIG
 • colegau a phrifysgolion

Gall y rhai sy'n ennill contractau gynnig cyfleoedd is-gontractio trwy ganfod busnesau addas a'u gwahodd i roi amcanbris am waith a thendro am gontractau.

Ar y safle hwn cewch:

 • system sydd wedi ei symleiddio lle fedrwch chi gofnodi cyfleoedd tendr
 • cofrestru am ddim a defnydd llawn o'r holl adnoddau i'ch ehlpu chi i chwilio am gyfleoedd tendro
 • mynediad at wasanaethau caffael gyda'i gilydd mewn un man
 • y gallu i hysbysebu tendrau ac i gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus
 • rhybuddion e-bost i gyflenwyr o'r cyfleoedd busnes diweddaraf
 • gwybodaeth am gontractau a chaffael am ddim
 • astudiaethau achos o ddefnyddwyr GwerthwchiGymru
 • y cyfle i chwilio am y newyddion a'r digwyddiadau caffael diweddaraf
 • cyfathrebu mwy hwylus rhwng prynwyr a chyflenwyr

Canfod mwy am y manteision i gyflenwyr, prynwyr a chontractwyr yma.

Cysylltiedig
Cofrestru am ddim

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.