Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd contract sector cyhoeddus yng Nghymru

Dod o hyd i gontractau

Dan Sylw


Newyddion diweddaraf

Powys yn Comisiynu Cymorth Preswyl i Blant Allanol
10 Mai 2024
Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio comisiynu gwasanaeth cartref preswyl i blant fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal a chymorth eithriadol i blant bregus.
System Brynu Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol
08 Mai 2024
Yn ystod yr Hydref 2023 sefydlodd Llywodraeth Cymru y System Gaffael Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol sydd wedi'i gynllunio i gefnogi cyflawni ymrwymiadau amgylcheddol Llywodraeth Cymru dros gyfnod o 4 mlynedd.
Cymhorthfeydd Caffael a Busnes Sir Gaerfyrddin
26 Ebrill 2024
Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

Digwyddiadau diweddaraf

12 Mehefin 2024
Amrhyw
Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro peno...
24 Mai 2024
Rhyl
A chance to network and connect with businesses in...
23 Mai 2024
Amrhyw
Mae Morlais yn mynd ar y lon! Dewch i siarad hef...
15 Mai 2024
Newtown
Join businesses in the area for the Newtown Busine...

BOSS Logo Gwasanaeth cymorth ar-lein Busnes

Cyrsiau digidol a grëwyd gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i'ch cefnogi i ddechrau a rhedeg busnes yn llwyddiannus.


Cyrsiau BOSS poblogaidd

A hoffech chi wybod mwy am fod yn wyrdd? Dysgwch sut y gall arferion cynaliadwyedd Eco fod o fudd i’ch busnes.
Pam mae GwerthwchiGymru yn Bwysig i’ch Busnes? Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn a all eich helpu gyda gwybodaeth ac adnoddau. Cael mynediad at lawer o gyfleoedd a chontractau posibl.
Deall y gwahanol ffyrdd o brisio eich cynnyrch neu wasanaethau, a pha dactegau y dylech eu hystyried.
Deall pa gamau adolygu sydd eu hangen wrth ddatblygu a rhyddhau cynnyrch newydd.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.