Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd contract sector cyhoeddus yng Nghymru

Dod o hyd i gontractau

Dan Sylw


Newyddion diweddaraf

Digwyddiad Cyflenwr Busnesau Bach yr Adran Drafnidiaeth
12 Ebrill 2024
Mae Grŵp yr Adran Drafnidiaeth (DfT) a rhanddeiliaid allweddol eraill yn cynnal Digwyddiad Cyflenwr Busnesau Bach a Chanolig yn Ramada Plaza, Ffordd Ellice, Wrecsam, LL13 7YH ar 22 Mai 2024.
Tri chwmni o Gymru wedi’u dewis ar gyfer rhaglen F4OR gwynt arnofiol ar y môr gyntaf ORE Catapult yn
15 Chwefror 2024
Tri chwmni o Gymru wedi’u dewis ar gyfer rhaglen F4OR gwynt arnofiol ar y môr gyntaf ORE Catapult yng Nghymru.
RHYBUDD TWYLL
14 Rhagfyr 2023
Cysylltwyd â rhai busnesau i ofyn iddynt wneud taliadau i sefydliadau sy'n honni eu bod yn Busnes Cymru.

Digwyddiadau diweddaraf

05 Ebrill 2024
Amrhyw
Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro peno...
19 Mawrth 2024
Amrhyw
Mae’r weminar hon yn ymdrin â bod yn f...
08 Chwefror 2024
Ellesmere Port
The West Cheshire & North Wales Chamber of Com...
08 Chwefror 2024
Chester
In collaboration with Costco, the West Cheshire &a...

BOSS Logo Gwasanaeth cymorth ar-lein Busnes

Cyrsiau digidol a grëwyd gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i'ch cefnogi i ddechrau a rhedeg busnes yn llwyddiannus.


Cyrsiau BOSS poblogaidd

A hoffech chi wybod mwy am fod yn wyrdd? Dysgwch sut y gall arferion cynaliadwyedd Eco fod o fudd i’ch busnes.
Pam mae GwerthwchiGymru yn Bwysig i’ch Busnes? Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn a all eich helpu gyda gwybodaeth ac adnoddau. Cael mynediad at lawer o gyfleoedd a chontractau posibl.
Deall y gwahanol ffyrdd o brisio eich cynnyrch neu wasanaethau, a pha dactegau y dylech eu hystyried.
Deall pa gamau adolygu sydd eu hangen wrth ddatblygu a rhyddhau cynnyrch newydd.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.