Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd contract sector cyhoeddus yng Nghymru

Dod o hyd i gontractau

Dan Sylw


Newyddion diweddaraf

Digwyddiad cwrdd a'r prynwr Kier Construction
04 Gorffennaf 2024
Dyddiad: 30 Gorffennaf 2024, 09:00 - 12:00

Digwyddiadau diweddaraf

05 Gorffennaf 2024
Haverfordwest
Mae Kier Construction yn cynnal digwyddiad Cwrdd &...
03 Gorffennaf 2024
Ruthin
A chance to connect and network with businesses in...
08 Chwefror 2024
Chester
In collaboration with Costco, the West Cheshire &a...

BOSS Logo Gwasanaeth cymorth ar-lein Busnes

Cyrsiau digidol a grëwyd gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i'ch cefnogi i ddechrau a rhedeg busnes yn llwyddiannus.


Cyrsiau BOSS poblogaidd

A hoffech chi wybod mwy am fod yn wyrdd? Dysgwch sut y gall arferion cynaliadwyedd Eco fod o fudd i’ch busnes.
Pam mae GwerthwchiGymru yn Bwysig i’ch Busnes? Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn a all eich helpu gyda gwybodaeth ac adnoddau. Cael mynediad at lawer o gyfleoedd a chontractau posibl.
Deall y gwahanol ffyrdd o brisio eich cynnyrch neu wasanaethau, a pha dactegau y dylech eu hystyried.
Deall pa gamau adolygu sydd eu hangen wrth ddatblygu a rhyddhau cynnyrch newydd.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.