Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pam rydyn ni'n defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio data tracio cwcis gwerthwchigymru.llyw.cymru i wneud penderfyniadau hyddysg ynghylch a yw'r safle yn diwallu eich anghenion, sy'n ein harwain at wneud gwellianna. Er enghraifft rydym yn monitro faint o draffig y mae pob rhan o'r safle yn ei gael ac yn gweithio i wella ardaloedd nad ydynt yn cael eu canfod pan ddylid.

Ni ellir defnyddio'r cwcis a osodon ni ar gwerthwchigymru.llyw.cymru i'ch adnabod chi'n bersonol. Darganfyddwch fwy am sut i reoli Cwcis ar gyfer pob gwefan Yn agor ffenestr newydd

Troi Cwcis ymlaen neu i ffwrdd

Rydyn ni'n defnyddio 2 brif fath o gwcis ar ein gwefan gallwch ddewis pa gwcis rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.

Darganfyddwch fwy am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

Bydd angen cwcis fel hyn er mwyn i'r wefan weithio

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cadw'r wefan yn ddiogel. Bydd angen I’r cwcis yma fod ymlaen drwy’r amser.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni allu ei gwella yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth ddienw am:

  • sut y cawsoch chi'r safle
  • Mae'r tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar gwerthwchigymru.llyw.cymru. gwasanaethau digidol y Llywodraeth, a faint o amser rydych chi'n ei wario ar bob Tudalen
  • Beth rydych chi'n clicio arno tra byddwch yn ymweld â'r safle

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu'r data am sut rydych yn defnyddio'r safle hwn.

Ydych chi'n dymuno optio i mewn neu allan o gwcis?

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.