Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Cwcis

Mae Cwci yn gadael i wefan adnabod eich dyfais a storio rhywfaint o wybodaeth am eich dewisiadau neu ryngweithiadau.

Pam rydyn ni'n defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio data tracio cwcis gwerthwchigymru.llyw.cymru i wneud penderfyniadau hyddysg ynghylch a yw'r safle yn diwallu eich anghenion, sy'n ein harwain at wneud gwellianna. Er enghraifft rydym yn monitro faint o draffig y mae pob rhan o'r safle yn ei gael ac yn gweithio i wella ardaloedd nad ydynt yn cael eu canfod pan ddylid.


Ni ellir defnyddio'r cwcis a osodon ni ar gwerthwchigymru.llyw.cymru i'ch adnabod chi'n bersonol. Darganfyddwch fwy am sut i reoli Cwcis ar gyfer pob gwefan Yn agor ffenestr newydd


Troi Cwcis ymlaen neu i ffwrdd

Rydyn ni'n defnyddio 2 brif fath o gwcis ar ein gwefan gallwch ddewis pa gwcis rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.

Darganfyddwch fwy am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

Bydd angen cwcis fel hyn er mwyn i'r wefan weithio

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cadw'r wefan yn ddiogel. Bydd angen I’r cwcis yma fod ymlaen drwy’r amser.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni allu ei gwella yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth ddienw am:

  • sut y cawsoch chi'r safle
  • Mae'r tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar gwerthwchigymru.llyw.cymru. gwasanaethau digidol y Llywodraeth, a faint o amser rydych chi'n ei wario ar bob Tudalen
  • Beth rydych chi'n clicio arno tra byddwch yn ymweld â'r safle

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu'r data am sut rydych yn defnyddio'r safle hwn.

Troi Cwcis ymlaen neu i ffwrdd