Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Llwytho Hysbysiad i Lawr

O'r dudalen hon, gallwch lawrlwytho gwybodaeth am hysbysiadau ar ffurf XML, JSON, XLSX neu CSV.

Os byddai'n well gennych ddefnyddio ein API, cliciwch yma.

Edrychwch ar ein Polisi Cyhoeddi yma i gael rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad at ein data cyhoeddedig yma.

I weld delweddu data o gontractau a ddyfarnwyd, ewch i'n map Map Data Cymru a gynhyrchwyd gan ddefnyddio data safon data contractio agored (OCDS)


Mis a blwyddyn pan gyhoeddwyd yr hysbysiad. Bydd mis calendr llawn o hysbysiadau yn cael ei ddychwelyd.